Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 09 - 09 - 2011
100%

 
DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THANH HOÁ
LẦN THỨ NHẤT.
(Do đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch thường trực  UBND tỉnh trình bày ngày 18/12/2009)
 
 

 

Kính thưa các vị khách quý,
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Kính thưa Đại hội!
Với tinh thần khẩn trương, đoàn kết - dân chủ - bình đẳng, với nhiệt huyết và trách nhiệm đối với công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Đại hội đã sôi nổi thảo luận và thống nhất cao với Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước vùng đồng bào dân tộc thiểu số qua các thời kỳ cách mạng và mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc đến năm 2020; nghe báo cáo tham luận của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến thuộc các lĩnh vực, các thành phần, các giới, các thế hệ, các dân tộc thuộc các vùng, miền trong tỉnh. Đại hội khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số vào những thành tựu quan trọng của tỉnh, của đất nước trên các lĩnh vực, qua các thời kỳ; khẳng định khối đại đoàn kết giữa các dân tộc là truyền thống quý báu, là nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc. Đại hội đã tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực qua các thời kỳ cách mạng.
Đại hội đã chọn cử 51 đại biểu, thực sự là những điển hình tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực đại diện cho các dân tộc trong tỉnh đi dự Đại hội đại biểu tòan quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam.
Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; với quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tiếp tục phát huy truyền thống đòan kết, yêu nước, nỗ lực phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Với những kết quả đó, chúng ta vui mừng báo cáo với đồng bào các dân tộc trong tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước rằng: Đại hội đại biểu các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất - Đại hội của biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội là sự biểu thị lòng tin, đáp ứng nguyện vọng của các dân tộc thiểu số trong tỉnh; là kết tinh trí tuệ của các đại biểu về dự đại hội. Thành công của đại hội còn là kết quả của sự quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình trung ương và địa phương đã tích cực đưa tin, tuyên truyền trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo tỉnh đã đến dự và phát biểu, thể hiện sự quan tâm của Trung ương và tỉnh đối với đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh nhà.
Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa DCND Lào đã đến dự Đại hội, mang đến cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh tình cảm tốt đẹp, tình đoàn kết, hợp tác quốc tế trong sáng và sự ủng hộ quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
Chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu các bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí cán bộ lão thành, các Bà mẹ Việt nam anh hùng, anh hùng Lao động, anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các ngành, địa phương đã về dự Đại hội.
Xin cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương đã kịp thời đưa tin, tuyên truyền về đại hội; cảm ơn cán bộ, viên chức, nhân viên Nhà khách 25B đã tạo điều kiện, tận tụy với công việc phục vụ, góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Kính thưa các quí vị đại biểu!
Thưa tòan thể các đồng chí,
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ nhất của tỉnh đã thành công tốt đẹp; chúng ta vui mừng về những kết quả đã đạt được, song nhiệm vụ công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian tới còn rất nặng nề. Đại hội mong rằng, các ngành, các cấp, MTTQ, các tổ chức đòan thể, các tổ chức, doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thốngyêu nước, ý chí tự lực, tự cường; tăng cường đòan kết, đồng sức, đồng  lòng, quyết tâm thi đua học tập, lao động, sản xuất, công tác, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc Đại hội đề ra, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh để sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong muốn.
Trước mắt, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009, năm 2010, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hàm Rồng, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và các ngày lễ lớn của đất nước.
Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết - Thành công, Thành công, Đại thành công !
Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu các dân tộc tỉnh Thanh hóa lần thứ nhất.
Xin kính chúc các vị khách quý, các quý vị đại biểu và  các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công !
Xin trân trọng cảm ơn !
 
 
 

 

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ I thành công tốt đẹp(15/02/2012 4:27 CH)

Chỉ thị của BCH TW về lãnh đạo Đại hội DTTS Việt Nam.(09/10/2011 4:26 CH)

Quyết định phê duyệt Đề án Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam. (10/09/2011 4:27 CH)

Quyết định thành lập BCĐ tổ chức Đaị hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Diễn văn Khai mạc Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa làn thứ nhất.(10/09/2011 4:27 CH)

Lời chúc mừng của Đc Khăn Đi Xinh Khăm Phắt- Lào tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Bài phát biểu của Đc Nguyễn Văn Lợi - Bí thư T.W tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Bài phát biểu Đc Hà Hùng - Phó chủ nhiệm Uỷ ban DT tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:26 CH)