Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
73 người đã bình chọn
2253 người đang online

Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ nhất năm 2017

Đăng ngày 02 - 01 - 2018
100%

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 1157/TTg-QHĐP ngày 09/8/2017 về việc tổ chức “Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ nhất năm 2017”, Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ tuyên dương thông qua Kế hoạch số 932/KH-UBDT ngày 08/9/2017 của Ủy ban Dân tộc.

Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS là sự kiện chính trị quan trọng của Ủy ban Dân tộc; nhằm tôn vinh, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong đồng bào DTTS trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, tạo sức lan tỏa, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong vùng DTTS và miền núi.

Dự Lễ Tuyên dương có 500 đại biểu là người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS do các Bộ, ngành và các tỉnh, Thành phố chọn cử và khoảng trên 200 đại biểu khách mời. Thời gian tổ chức các hoạt động trong chương trình Lễ Tuyên dương từ ngày 17 đến ngày 19/12/2017, chính thức tổ chức từ 8h30’ sáng ngày 19/12/2017, được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1 (Đài THVN) tại Cung Văn Hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, tham dự Lễ tuyên dương lần này theo chỉ tiêu phân bổ của Trung ương có 14 đại biểu được lựa chọn, do đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, 04 người có uy tín, 03 bác sĩ, 02 giáo viên, 01 nghệ nhân, 03 người sản xuất kinh doanh giỏi người DTTS. Đây là những cá nhân tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng chính quyền cơ sở, giữ vững an ninh, quốc phòng tại địa phương vùng dân tộc miền núi của tỉnh.

Lễ tuyên dương là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, tích cực thực hiện tốt đường lối, chính sách dân tộc, tạo niềm tin cộng đồng các dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

<

Tin mới nhất

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG NĂM 2019 GIỮA BAN DÂN TỘC...(18/01/2019 9:11 SA)

Kết quả bước đầu trong việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết...(25/12/2018 8:22 SA)

Tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống thông tin cơ quan Ban Dân tộc(09/11/2018 1:39 CH)

Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng(09/11/2018 1:19 CH)

Hội nghị Tập huấn về bảo vệ môi trường cho đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa năm 2018(23/10/2018 12:32 CH)

CHIA SẺ KHÓ KHĂN VỚI VÙNG CAO SAU MƯA LŨ(27/09/2018 5:19 CH)

Quan Hóa (Thanh Hóa): Phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong cộng đồng(18/08/2018 1:33 CH)

Tập huấn, phổ biến kiến thức thuộc Đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội đồng...(31/07/2018 10:55 SA)