Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
66 người đã bình chọn
775 người đang online

HỘI NGHỊ Tổng kết công tác dân tộc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đăng ngày 25 - 01 - 2018
100%

Chiều ngày 24/01/2018, Ban Dân tộc Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị;

Tham gia Hội nghị có các đại biểu là đại diên lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; Lãnh đạo Ban Dân tộc, trưởng, phó phòng thuộc Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo UBND các huyện miền núi, trưởng phòng dân tộc các huyện miền núi; cơ quan phụ trách công tác dân tộc của các huyện, thị xã giáp ranh có xã, phường miền núi.

Đồng chí Lương Văn Tưởng, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Lương Văn Tưởng, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc đã nêu lên những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc năm 2017, đó là: Tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực vùng dân tộc và miền núi tiếp tục được ổn định; đời sống nhân dân được các cấp các ngành quan tâm, tiếp tục ổn định và phát triển; quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tiếp tục được Trung ương và Tỉnh quan tâm chỉ đạo; công tác phối hợp của các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc được tăng cường; các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc được Ủy Ban Dân tộc và UBND tỉnh giao hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng; các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ công khai có sự tham gia của người dân trong việc lựa chọn đối tượng, nội dung đầu tư, hỗ trợ, giám sát và tổ chức thực hiện chính sách; nguồn vốn ngân sách địa phương được Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm bố trí vốn để triển khai thực hiện một số nội dung của các Đề án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Công tác phối hợp thực hiện chính sách và theo dõi chính sách, nắm tình hình vùng dân tộc được các sở, ban, ngành quan tâm hơn; các huyện đã có nhiều cố gắng trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc đã góp phần rất quan trọng trong phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định đời sống cho người nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị vùng dân tộc và miền núi. Đồng thời, đồng chí cũng thẳng thắn thừa nhận những hạn chế, đó là: Tiến độ triển khai các hợp phần dự án thuộc Chương trình 135 chậm; việc lồng ghép các chính sách khó thực hiện do mỗi chính sách có mục tiêu, định mức, cơ chế quản lý và hướng dẫn riêng; một số chính sách do tỉnh ban hành chưa được bố trí vốn để thực hiện; công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện các chính sách dân tộc tại cơ sở chưa toàn diện, việc nắm bắt tiến độ thực hiện các chương trình, dự án chưa kịp thời; công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật của nhà nước ở một số địa phương chưa được thường xuyên; vẫn còn có một số nơi người dân chưa hiểu đầy đủ về các chính sách; chưa cố gắng vươn lên để tự thoát nghèo ...

Hầu hết các ý kiến tham luận của các đại biểu dự Hội nghị đều thống nhất cao với báo cáo đã được trình bày, đồng thời nêu lên những khó khăn, thách thức trong triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân tộc năm 2017, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án chính sách dân tộc hiện nay, đó là: Chưa có những đề án, dự án, công trình có tính đột phá thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, hỗ trợ an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi, vùng cao. Công tác chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở một số huyện còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; hiệu quả, chất lượng của một số chính sách dân tộc còn hạn chế ... Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước đến đồng bào, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, phản ánh của đồng bào tham mưu giải quyết kịp thời không để xảy ra những vấn đề lớn gây bức xúc trong nhân dân vùng miền núi dân tộc; đồng thời, phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tổng rà soát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của trung ương và của tỉnh về chính sách dân tộc và chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo từ khi có chính sách đến năm 2018 theo Thông báo số 1018/TB-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh và Công văn số 607/UBND-VX ngày 15/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc rà soát việc thực hiện các chính sách Trung ương và của tỉnh về Công tác Dân tộc; từ đó tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh đề xuất với Trung ương điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ hoặc tích hợp chính sách hoặc ban hành chính sách đặc thù mang tính bao quát, đội phá có chất lượng để triển khai thực hiện; Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ban, sở, ngành, các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kiên quyết xử lý nghiêm các địa phương làm sai, làm trái quy định, làm thất thoát ngân sách nhà nước, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vụ việc khó khăn, vượt thẩm quyền.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

<

Tin mới nhất

Tập huấn, phổ biến kiến thức thuộc Đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội đồng...(31/07/2018 10:55 SA)

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận...(27/07/2018 10:53 SA)

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THANH HÓA, THEO...(13/07/2018 7:52 SA)

KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔNG RÀ SOÁT CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...(13/07/2018 7:50 SA)

Thông báo: Kế hoạch chuyển đổi mã mạng(25/06/2018 6:58 SA)

Hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào các xã biên giới huyện...(11/06/2018 9:54 SA)

BƯỚC ĐẦU CỦA QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔNG RÀ SOÁT CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...(20/04/2018 8:21 SA)

GIAO LƯU THỂ THAO CHÀO MỪNG 71 NĂM THÀNH LẬP CƠ QUAN CÔNG TÁC DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA (04/4/1947 –...(04/04/2018 9:34 SA)