Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2429 người đang online

Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Đăng ngày 26 - 07 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về triển khai Nội dung số 03 thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 – 2025; Ngày 25/7/2023 Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 839/KH-BDT về thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Mục tiêu của kế hoạch này nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nâng cao nhận thức, kỹ năng cho đồng bào vùng DTTS&MN về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng sáng tạo của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn miền núi; thúc đẩy thực hiện hóa các ý tưởng, mô hình sản xuất, kinh doanh trong đồng bào vùng DTTS&MN dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương, cơ sở. Thúc đẩy, cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp; kích thích sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm ứng kinh doanh, khơi dậy những ý tưởng khởi nghiệp, đam mê, khát vọng làm giàu trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là đoàn viên, thanh niên. Đồng thời yêu cầu: Tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo đồng bộ, thống nhất, thiết thực, hiệu quả và đúng quy định của nhà nước. Bám sát các mục tiêu của Tiểu dự án, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 với một số nội dung thực hiện cụ thể: (1) tổ chức Diễn đàn "Thanh niên giao lưu, kết nối, chia sẻ kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"; đồng thời triển lãm các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (2) Truyền thông, quảng bá các sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thu hút đầu tư trên các phương tiện thông tin truyền thông; (3) Tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Trung ương bố trí năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 10/4/2023.

Tại Kế hoạch này Ban Dân tộc cũng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Ban Dân tộc triển khai thực hiện kế hoạch, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch đề ra.

Chính sách về thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hy vọng rằng thông qua Chương trình này góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, xây dựng được nhiều “vườn ươm” khởi nghiệp, các mô hình sản xuất mới hiệu quả ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh trong thời gian tới./.

<

Tin mới nhất

BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN HỌC TẬP, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ...(04/12/2023 8:01 SA)

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đón và làm việc với Đoàn học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình (09/11/2023 7:13 SA)

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN - HIỆU QUẢ TỪ HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT(25/10/2023 11:00 SA)

Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền...(26/07/2023 8:19 SA)

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh...(16/06/2023 8:26 SA)

Tỉnh Thanh Hóa Tổ chức biểu dương, tôn vinh và trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên...(30/05/2023 8:11 SA)

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào...(25/05/2023 8:01 SA)

Tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...(12/05/2023 6:49 SA)

    °