Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2390 người đang online

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 1719 TẠI HUYỆN BÁ THƯỚC

Đăng ngày 09 - 08 - 2023
100%

Ngày 28/7/2023, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với các bên liên quan tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg (Chương trình 1719) trên địa bàn huyện Bá Thước.

Tổng số vốn đầu tư huyện Bá Thước được phân bổ năm 2022 là 22.508 triệu đồng, năm 2023 là 24.335 triệu đồng để đầu tư xây dựng 73 công trình: Đường giao thông trường học, trung tâm y tế, nhà văn hóa, khu thể thao, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch,...Trong đó: 31 công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 và 42 công trình khởi công xây dựng mới năm 2023.

Đến nay, các công trình, dự án đầu tư năm 2022 cơ bản đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Các dự án khởi công mới năm 2023 đã và đang thực hiện đầu tư theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn công tác tại Bá Thước:

CT nước SH tập trung thôn Cả, xã Ban Công

CT Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Bá Thước

<

Tin mới nhất

BAN DÂN TỘC TỈNH TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THEO NỘI DUNG SỐ...(28/09/2023 9:15 SA)

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào DTTS &MN thuộc...(13/09/2023 1:19 CH)

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 1719 TẠI 2 HUYỆN: MƯỜNG LÁT VÀ QUAN HÓA(08/09/2023 9:30 SA)

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 1719 TẠI HUYỆN BÁ THƯỚC(09/08/2023 2:04 CH)

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 1719(03/08/2023 2:14 CH)

Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết(13/07/2023 4:43 CH)

THÔNG BÁO(03/02/2023 4:34 CH)

Huyện Thạch Thành xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -...(21/01/2022 9:02 SA)

    °