Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2288 người đang online

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 1719

Đăng ngày 03 - 08 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 431/KH-BDT ngày 24/4/2023 của Ban Dân tộc về việc Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 26/7/2023, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các huyện miền núi và các huyện miền xuôi có các xã, thôn đang thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 (sau đây gọi tắt là Chương trình 1719),  tổ chức mở 05 Hội nghị triển khai các văn bản thực hiện Chương trình 1719 tại các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Ngọc Lặc, Như Xuân và Thành phố Thanh Hóa.

Ảnh: Đ/c Lê Minh Hành, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Thành phần tham gia gồm: Cán bộ các phòng có liên quan của UBND huyện, Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND xã; cán bộ phụ trách công tác dân tộc các xã Khu vực I, Khu vực II; Khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Bí thư/Trưởng  thôn bản; thành viên Ban giám sát cộng đồng tại các thôn bản đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc).

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Nội dung triển khai:

- Triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2002/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính Phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Các Văn bản thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.

- Các Văn bản thực hiện Tiểu dự án 3, Dự án 5: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 - Các Văn bản thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Các báo cáo viên là đại diện Lãnh đạo; Trưởng các phòng chuyên môn, Chuyên viên các sở, ngành: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;Sở Văn Hóa, Thông tin và Truyền thông.

 Các đại biểu đã được các báo cáo viên trực tiếp triển khai, giải thích, nhấn mạnh những nội quy định trong các Văn bản thực hiện Chương trình 1719.

Trong Chương trình Hội nghị, các báo cáo viên và các đại biểu đã trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Chương trình Hội nghị đã giúp các đại biểu nắm vững hơn, rõ hơn những nội dung cơ bản về chương trình 1719, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ năng lực quản lý, điều hành chương trình 1719; tạo điều kiện cho các cán bộ tham gia thực hiện có hiệu quả các hoạt động của chương trình trên địa bàn xã, thôn thuộc diện đầu tư của Chương trình  1719 đạt hiệu quả

<

Tin mới nhất

BAN DÂN TỘC TỈNH TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THEO NỘI DUNG SỐ...(28/09/2023 9:15 SA)

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào DTTS &MN thuộc...(13/09/2023 1:19 CH)

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 1719 TẠI 2 HUYỆN: MƯỜNG LÁT VÀ QUAN HÓA(08/09/2023 9:30 SA)

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 1719 TẠI HUYỆN BÁ THƯỚC(09/08/2023 2:04 CH)

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 1719(03/08/2023 2:14 CH)

Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết(13/07/2023 4:43 CH)

THÔNG BÁO(03/02/2023 4:34 CH)

Huyện Thạch Thành xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -...(21/01/2022 9:02 SA)

    °