Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2652 người đang online

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NÐ- CP, năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 03 - 08 - 2023
100%

Năm học 2022 – 2023 tỉnh Thanh Hóa có 9.399 học sinh của 121 trường thuộc 11 huyện, thị xã được hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NÐ- CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, trong đó: Học sinh tiểu học là 2.570 học sinh của 46 trường tiểu học. Học sinh THCS là 3.735 học sinh của 48 trường TH&THCS và THCS. Học sinh THPT là 3.094 học sinh của 27 trường THCS&THPT và THPT. Với số lượng là 1.273.605 kg gạo.

Đối với nhiệm vụ hỗ trợ gạo, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu tiếp nhận, phân bổ, cấp gạo hỗ trợ cho học sinh theo các Quyết định xuất cấp của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Thanh Hóa tổ chức vận chuyển đến điểm trường chính của các trường học có học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gạo và giao gạo trên phương tiện của đơn vị; Cục dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa thông báo trước lịch cấp gạo cho  các huyện, UBND các huyện đã giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo các nhà trường trong quá trình giao nhận gạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa đã lập biên bản và niêm phong mẫu gạo lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Đối với các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông tổ chức nấu ăn cho học sinh, Nhà trường bảo quản để tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh, gạo được kiểm tra thường xuyên, đảm bảo không ẩm mốc, hư hỏng khi sử dụng. Đối với nhà trường không tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh, Nhà trường thông báo cho phụ huynh học sinh đến cùng nhận gạo với học sinh.

Năm học 2023-2024, căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐN ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc qui định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chế độ hỗ trợ theo qui định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Uỷ ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025; năm học 2023-2024 dự kiến có khoảng 10.011 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gạo với số lượng gạo cần hỗ trợ là 1.351.485 kg, dự kiến thời điểm tiếp nhận gạo cho học kỳ I là cuối tháng 9/2023 và học kỳ II là cuối tháng 01/2024./.

<

Tin mới nhất

Tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua Hội thi tại Trường PT Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Như...(12/10/2023 1:32 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn...(06/10/2023 3:37 CH)

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách theo kế hoạch năm 2023(22/09/2023 9:17 SA)

NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU TRONG ĐỒNG BÀO DTTS TỈNH THANH HOÁ ĐI THAM QUAN, HỌC TẬP KINH NGHIỆM...(07/08/2023 10:07 CH)

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh theo Nghị định số...(03/08/2023 5:18 CH)

MIỀN NÚI THANH HÓA VƯỢT KHÓ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC(02/03/2023 11:04 SA)

Năm học 2022 – 2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.188 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và...(05/01/2023 7:09 SA)

Giai đoạn 2023 – 2027, tỉnh Thanh Hóa có 1.281 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (03/01/2023 7:08 SA)

    °