Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
61 người đã bình chọn
83 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=20
http://bdt.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/Hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho.aspx
 

 ThongTinVanBan

 
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
53-KH/ĐU 19/07/2017 Kế hoạch triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT năm 2017
202/BDT-CSTT 10/05/2017 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
22-CV/ĐU 27/03/2017 Về việc triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
102/BDT-CSTT 13/03/2017 V/v thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Phòng Dân tộc cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020
20-KH/ĐU 08/03/2017 Thực hiện CT số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017
86/BDT-VP 06/03/2017 V/v báo cáo số liệu công chức thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT.
79/BDT-CSTT 02/03/2017 V/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và BCH BĐBP tỉnh giai đoạn 2016 - 2021
15-CV/ĐU 21/02/2017 Về việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo CT 05-CT/TW năm 2017
12-KH/ĐU 15/02/2017 Kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
49/HD-BDT 09/02/2017 Hướng dẫn 1 số nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ V/v " Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn