Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
75 người đã bình chọn
891 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=20

HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần... (29/08/2017)

Ngày 28/8/2017, Đảng bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên và quần chúng của Đảng bộ. Đồng chí...

Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới tại các xã biên giới Việt – Lào năm 2019 (16/04/2019)

Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 – 2025”; từ ngày 12 tháng 3 đến hết...

 

 ThongTinVanBan

 
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
140/HD-BCĐ 08/03/2019 Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, năm 2019
694/KH-BDT 13/11/2018 Kế hoạch Triển khai Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Bảo hiểm Y tế
685/BDT-VP 08/11/2018 V/v tăng cường ứng dụng CNTT và đảm đảm an toàn hệ thống thông tin mạng cơ quan Ban
158/QĐ-BDT 08/11/2018 Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Ban Dân tộc
188/BC-BDT 18/10/2018 Kết quả úng dụng CNTT năm 2018 và Kế hoạch ứng dụng CNTT 2019 của Ban Dân tộc
66-NQ/ĐU 01/10/2018 Nghị quyết của BCH Đảng bộ về nâng cao ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan ban Dân tộc đến năm 2020
12/CV-CĐBDT 14/08/2018 V/v tham gia hội thi sáng tạo kỷ thuật Thanh Hóa năm 2018-2019 và tổ chức tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam
46/KH-BDT 08/08/2018 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
365/BDT-VP 20/06/2018 V/v xây dựng báo cáo tình hình cán bộ dân tộc thiểu số và miền núi
52/QĐ-BDT 11/06/2018 V/v Ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin
1 2 3 4 5 6