Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
64 người đã bình chọn
105 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=20
http://bdt.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/Hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho.aspx

HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần... (29/08/2017)

Ngày 28/8/2017, Đảng bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên và quần chúng của Đảng bộ. Đồng chí...

 

 ThongTinVanBan

 
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
147/BDT-CSTT 27/03/2018 V/v triển khai chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Sở Văn hóa thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2022
149/BDT-CSTT 27/03/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ
145/KH-BDT 26/03/2018 Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018
125/KH-BDt 16/03/2018 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
123/KH-BDT 15/03/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) năm 2018
108/CTPH-BDT-VHTTDL 09/03/2018 Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 11 huyện miền núi và các huyện có xã miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2022
76/KH-BDT 28/02/2018 Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cán bộ làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện năm 2018
62/KH-BDT 08/02/2018 Kế hoạch tổng rà soát việc thực hiện các chính sách của Trung ương và Tỉnh về công tác dân tộc và chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2018
63/HD-BDT 08/02/2018 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Đề án " Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020" theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
11-KH/ĐU 30/01/2018 Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
1 2 3 4 5 6