Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
61 người đã bình chọn
1199 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=20

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (15/02/2017)

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về "Thi hành Điều lệ Đảng"; Quyết định của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tặng Huy hiệu 30 năm tuổi...