Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
63 người đã bình chọn
210 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=20
http://bdt.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/Hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho.aspx

HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần... (29/08/2017)

Ngày 28/8/2017, Đảng bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên và quần chúng của Đảng bộ. Đồng chí...

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN TẠI THƯỜNG XUÂN (17/11/2017)

Trong các ngày từ 13 - 14 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thường Xuân, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức...

 

 ThongTinVanBan

 
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
179/BC-BDT 30/10/2017 Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2017 và kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 của Ban Dân tộc
530/BDT-CSTT 22/09/2017 V/v thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
456/KH-BDT 30/08/2017 Kế hoạch triển khai "Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017
445/BDT-CSTT 23/08/2017 V/v hướng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017
431/KH-BDT 21/08/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2017-2021
390/KH-BDT 01/08/2017 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3
391/HD-BDT 01/08/2017 Hướng dẫn Thực hiện Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 theo Quyết định 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
53-KH/ĐU 19/07/2017 Kế hoạch triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT năm 2017
202/BDT-CSTT 10/05/2017 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
22-CV/ĐU 27/03/2017 Về việc triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
1 2 3 4 5 6