Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
64 người đã bình chọn
267 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=20
http://bdt.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/Hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho.aspx

HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần... (29/08/2017)

Ngày 28/8/2017, Đảng bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên và quần chúng của Đảng bộ. Đồng chí...

KỶ NIỆM 108 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910 – 2018) VÀ 1978 NĂM KHỞI NGHĨA... (09/03/2018)

Mồng 8 tháng 3 hằng năm được thế giới tổ chức kỷ niệm ngày mà phụ nữ toàn thế giới đã sát cánh bên nhau đấu tranh đòi quyền tự do, bình đẳng, giải phóng phụ nữ khỏi những bất công, áp bức và ngược...

 

 ThongTinVanBan

 
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
76/KH-BDT 28/02/2018 Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cán bộ làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện năm 2018
62/KH-BDT 08/02/2018 Kế hoạch tổng rà soát việc thực hiện các chính sách của Trung ương và Tỉnh về công tác dân tộc và chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2018
63/HD-BDT 08/02/2018 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Đề án " Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020" theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
11-KH/ĐU 30/01/2018 Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
12-KH/ĐU 30/01/2018 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 ( Khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
13-KH/ĐU 30/01/2018 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 ( Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới
13-KH/ĐU 30/01/2018 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 ( Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới
14-KH/ĐU 30/01/2018 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị doanh nghiệp công lập
15-KH/ĐU 30/01/2018 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
23/KH-BDT 17/01/2018 Kế hoạch thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
1 2 3 4 5 6