Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
73 người đã bình chọn
3805 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=20
http://bdt.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/Hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho.aspx
Bdt.thanhhoa.gov.vn

HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần... (29/08/2017)

Ngày 28/8/2017, Đảng bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên và quần chúng của Đảng bộ. Đồng chí...

Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng (09/11/2018)

Ngày 08/11/2018, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 158/QĐ-BDT về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan...

 

 ThongTinVanBan

 
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
694/KH-BDT 13/11/2018 Kế hoạch Triển khai Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Bảo hiểm Y tế
685/BDT-VP 08/11/2018 V/v tăng cường ứng dụng CNTT và đảm đảm an toàn hệ thống thông tin mạng cơ quan Ban
158/QĐ-BDT 08/11/2018 Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Ban Dân tộc
188/BC-BDT 18/10/2018 Kết quả úng dụng CNTT năm 2018 và Kế hoạch ứng dụng CNTT 2019 của Ban Dân tộc
66-NQ/ĐU 01/10/2018 Nghị quyết của BCH Đảng bộ về nâng cao ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan ban Dân tộc đến năm 2020
12/CV-CĐBDT 14/08/2018 V/v tham gia hội thi sáng tạo kỷ thuật Thanh Hóa năm 2018-2019 và tổ chức tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam
46/KH-BDT 08/08/2018 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
365/BDT-VP 20/06/2018 V/v xây dựng báo cáo tình hình cán bộ dân tộc thiểu số và miền núi
52/QĐ-BDT 11/06/2018 V/v Ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin
272/KH-BDT 16/05/2018 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam và tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình năm 2018
1 2 3 4 5 6