Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
61 người đã bình chọn
244 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=20

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA (17/04/2017)

Trong không khí tuổi trẻ cả tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Được sự...

Hội nghị: Tập huấn triển khai, hướng dẫn thực hiện Đề án giảm thiểu tình... (31/05/2017)

Trong 2 ngày 30 - 31/5/2017, tại Thanh Hóa, Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc) chủ trì phối hợp với Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu...