Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
68 người đã bình chọn
1802 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=20
http://bdt.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/Hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho.aspx

HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần... (29/08/2017)

Ngày 28/8/2017, Đảng bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên và quần chúng của Đảng bộ. Đồng chí...

 

 ThongTinVanBan

 
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
685/BDT-VP 08/11/2018 V/v tăng cường ứng dụng CNTT và đảm đảm an toàn hệ thống thông tin mạng cơ quan Ban
12/CV-CĐBDT 14/08/2018 V/v tham gia hội thi sáng tạo kỷ thuật Thanh Hóa năm 2018-2019 và tổ chức tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam
46/KH-BDT 08/08/2018 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
365/BDT-VP 20/06/2018 V/v xây dựng báo cáo tình hình cán bộ dân tộc thiểu số và miền núi
52/QĐ-BDT 11/06/2018 V/v Ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin
272/KH-BDT 16/05/2018 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam và tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình năm 2018
234/KH-BDT 26/04/2018 Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào các xã biên giới huyện Mường Lát, năm 2018
232/HD-BDT 26/04/2018 Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của TTCP
224/BDT-CSTT 20/04/2018 V/v triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2018-2021
207/CTPH-BDT-SGDĐT 16/04/2018 Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2021
1 2 3 4 5 6