Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
64 người đã bình chọn
221 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
179/BC-BDT 30/10/2017 Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2017 và kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 của Ban Dân tộc
179/BC-BDT 30/10/2017 Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2017 và kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 của Ban Dân tộc
530/BDT-CSTT 22/09/2017 V/v thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
456/KH-BDT 30/08/2017 Kế hoạch triển khai "Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017
445/BDT-CSTT 23/08/2017 V/v hướng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017
431/KH-BDT 21/08/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2017-2021
390/KH-BDT 01/08/2017 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3
391/HD-BDT 01/08/2017 Hướng dẫn Thực hiện Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 theo Quyết định 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
53-KH/ĐU 19/07/2017 Kế hoạch triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT năm 2017
202/BDT-CSTT 10/05/2017 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
22-CV/ĐU 27/03/2017 Về việc triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
102/BDT-CSTT 13/03/2017 V/v thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Phòng Dân tộc cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020
20-KH/ĐU 08/03/2017 Thực hiện CT số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017
86/BDT-VP 06/03/2017 V/v báo cáo số liệu công chức thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT.
79/BDT-CSTT 02/03/2017 V/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và BCH BĐBP tỉnh giai đoạn 2016 - 2021
1 2 3 4 5 6