Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 365/BDT-VP
Ngày ban hành 20/06/2018
Trích yếu V/v xây dựng báo cáo tình hình cán bộ dân tộc thiểu số và miền núi
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống