Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 12/CV-CĐBDT
Ngày ban hành 14/08/2018
Trích yếu V/v tham gia hội thi sáng tạo kỷ thuật Thanh Hóa năm 2018-2019 và tổ chức tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống