Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 52/QĐ-BDT
Ngày ban hành 11/06/2018
Trích yếu V/v Ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống