Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 188/BC-BDT
Ngày ban hành 18/10/2018
Trích yếu Kết quả úng dụng CNTT năm 2018 và Kế hoạch ứng dụng CNTT 2019 của Ban Dân tộc
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực CNTT
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống