Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 66-NQ/ĐU
Ngày ban hành 01/10/2018
Trích yếu Nghị quyết của BCH Đảng bộ về nâng cao ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan ban Dân tộc đến năm 2020
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực CNTT
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm Tải xuống