Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 17/05/2019
Trích yếu Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTTS lần thứ 3 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Văn bản của Tỉnh
Lĩnh vực CNTT
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống