Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 746/SVHTTDL-NSVHGĐ
Ngày ban hành 31/03/2020
Trích yếu V/v đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện phòng chống có hiệu quả dịch Covid-19
Cơ quan ban hành Văn bản liên ngành
Lĩnh vực CNTT
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống