Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 10/CT-UBND
Ngày ban hành 28/03/2020
Trích yếu V/v tập trung triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành Văn bản của Tỉnh
Lĩnh vực
Loại văn bản Chỉ thị
Tài liệu đính kèm Tải xuống