Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
375 người đã bình chọn
696 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 19/QĐ-BDT
Ngày ban hành 23/01/2024
Trích yếu V/v phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuât giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ dự án: Xây dựng phòng họp trực tuyến và phần mềm báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực CNTT
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 1.-QD-phe-duyet-nhiem-vu-khao-sat-du-toan-bcktkt_lanlabdt-23-01-2024_07h27p04(23.01.2024_16h32p06)_signed.pdf
    °