Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
66 người đã bình chọn
765 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
12/CV-CĐBDT 14/08/2018 V/v tham gia hội thi sáng tạo kỷ thuật Thanh Hóa năm 2018-2019 và tổ chức tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam
46/KH-BDT 08/08/2018 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
365/BDT-VP 20/06/2018 V/v xây dựng báo cáo tình hình cán bộ dân tộc thiểu số và miền núi
272/KH-BDT 16/05/2018 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam và tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình năm 2018
234/KH-BDT 26/04/2018 Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào các xã biên giới huyện Mường Lát, năm 2018
232/HD-BDT 26/04/2018 Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của TTCP
224/BDT-CSTT 20/04/2018 V/v triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2018-2021
207/CTPH-BDT-SGDĐT 16/04/2018 Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2021
202/BDT-CSTT 12/04/2018 V/v triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn Thanh Hóa giai đoạn 2018-2022
193/BDT-CSTT 10/04/2018 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát các chính sách của Trung ương và của tỉnh về công tác dân tộc
192/BDT-CSTT 10/04/2018 V/v thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát các chính sách của Trung ương và của tỉnh về công tác dân tộc
179/CTPH-BDT-TĐTN 09/04/2018 Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn thanh Hóa giai đoạn 2018-2022
147/BDT-CSTT 27/03/2018 V/v triển khai chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Sở Văn hóa thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2022
149/BDT-CSTT 27/03/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ
145/KH-BDT 26/03/2018 Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018
1 2 3 4 5 6