Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
65 người đã bình chọn
566 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
272/KH-BDT 16/05/2018 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam và tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình năm 2018
234/KH-BDT 26/04/2018 Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào các xã biên giới huyện Mường Lát, năm 2018
232/HD-BDT 26/04/2018 Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của TTCP
224/BDT-CSTT 20/04/2018 V/v triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2018-2021
207/CTPH-BDT-SGDĐT 16/04/2018 Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2021
202/BDT-CSTT 12/04/2018 V/v triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn Thanh Hóa giai đoạn 2018-2022
193/BDT-CSTT 10/04/2018 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát các chính sách của Trung ương và của tỉnh về công tác dân tộc
192/BDT-CSTT 10/04/2018 V/v thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát các chính sách của Trung ương và của tỉnh về công tác dân tộc
179/CTPH-BDT-TĐTN 09/04/2018 Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn thanh Hóa giai đoạn 2018-2022
147/BDT-CSTT 27/03/2018 V/v triển khai chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Sở Văn hóa thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2022
149/BDT-CSTT 27/03/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ
145/KH-BDT 26/03/2018 Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018
125/KH-BDt 16/03/2018 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
123/KH-BDT 15/03/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) năm 2018
108/CTPH-BDT-VHTTDL 09/03/2018 Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 11 huyện miền núi và các huyện có xã miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2022
1 2 3 4 5 6