Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Lời chúc mừng của Đc Khăn Đi Xinh Khăm Phắt- Lào tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 10 - 09 - 2011
100%

 

 

LỜI CHÚC MỪNG CỦA
ĐỒNG CHÍ KHĂN ĐI XINH KHĂM PHẮT - PHÓ BÍ THƯ TỈNH UỶ, PHÓ TỈNH TRƯỞNG TỈNH HỦA PHĂN
TẠI ĐẠI HỘI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THANH HOÁ LẦN THỨ NHẤT
                                  

 

 

 

  
 
Kính thưa đại hội;
Thưa toàn thể các đại biểu:
 
     Nhận lời mời của Đảng bộ, chính quyền tinh Thanh Hoá tại thư mời số 133 ngày 5 tháng 12 năm 2009.
     Đại diện Tỉnh uỷ; UBCQ; UBMTTQ tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Khăm Đi Xỉnh Khăm Phắt phó Bí thư; Chủ tịch Mặt trận Xây dựng tổ quốc Lào tỉnh Hủa Phăn sang dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ nhất được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, nước CHXHCN Việt Nam.
    Hôm nay tôi rất vui mừng và phấn khởi được thay mặt Tỉnh uỷ; Uỷ ban Chính quyền;UB Mặt trận Xây dựng tổ quốc Lào tỉnh Hủa Phăn sang dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá lần thứ nhất.
   Thay mặt Tỉnh uỷ; UB Chính quyền; UBMTXDTQ; cùng toàn thể cán bộ; nhân dân các bộ tộc Lào và các lực lượng vũ trang tỉnh Hủa Phăn nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá anh em. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội; thưa các đại biểu:

Lào - Việt nói chung; Hủa Phăn -Thanh Hoá nói riêng chúng ta đã có truyền thống đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau từ bao đời nay; từ khi chiến tranh chống đế quốc Mỹ cũng như trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, hai nước Lào -Việt Nam; hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hoá cùng kề vai xát cánh vượt qua mọi khó khăn thử thách chống kẻ thù chung đến nay hai nước Lào - Việt Nam; Hủa Phăn - Thanh Hoá chúng ta đã giành được thắng lợi giải phóng hoàn toàn đất nước, đưa đất nước lên tầm cao mới, đồng thời xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa; hai tỉnh chúng ta đã giữ vững được an ninh chính trị và cùng nhau phát triển, cuộc sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Trong những năm qua; Tỉnh uỷ; Uỷ ban Chính quyền; các lực lượng vũ trang cùng toàn thể cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thanh Hoá đã chia sẻ tinh thần lẫn vật chất đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển tinh Hủa Phăn cụ thể tỉnh Thanh Hoá đã đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục, Y tế, văn hoá xã hội, và Thanh Hoá đã đưa các doanh nghiệp sang đầu tư tại tỉnh Hủa Phăn góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh cũng như việc giải quyết những khó khăn cho nhân dân trong tỉnh.
 
Đảng, nhà nước, nhân dân các dân tộc Việt Nam nói chung, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá anh em nói riêng đã thực hiện lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh( Giúp bạn cũng như giúp mình).
Nhân dịp này thay mặt cho Đảng bộ Chính quyền và nhân dân các Bộ tộc trong tỉnh Hủa Phăn xin chúc mừng những thành quả to lớn mà đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã dành được trong thời gian qua.
 
Kính thưa các đồng chí !
 
Kết quả to lớn mà các đồng chí đã dành được trong việc bảo vệ và phát triển tỉnh Thanh Hoá chúng tôi coi đó cũng là kết quả của mình.
 
Chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống anh hùng lao động cần cù của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thanh Hoá, và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam cũng như Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá các đồng chí sẽ dành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
 
Chúng tôi sẽ hết mình để xây dựng và phát triển tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn -Thanh Hoá đạt được kết quả cao.
 
Một lần nữa chúc Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá thành công tốt đẹp.
 
Chúc tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hoá mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.
 
Chúc nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thanh Hoá sang năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc.
            Xin cảm ơn !
 
 

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ I thành công tốt đẹp(15/02/2012 4:27 CH)

Chỉ thị của BCH TW về lãnh đạo Đại hội DTTS Việt Nam.(09/10/2011 4:26 CH)

Quyết định phê duyệt Đề án Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam. (10/09/2011 4:27 CH)

Quyết định thành lập BCĐ tổ chức Đaị hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Diễn văn Khai mạc Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa làn thứ nhất.(10/09/2011 4:27 CH)

Lời chúc mừng của Đc Khăn Đi Xinh Khăm Phắt- Lào tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Bài phát biểu của Đc Nguyễn Văn Lợi - Bí thư T.W tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Bài phát biểu Đc Hà Hùng - Phó chủ nhiệm Uỷ ban DT tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:26 CH)