Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA CẤP ỦY VÀ ỦY BAN KIỂM TRA TẠI ĐẢNG BỘ BAN DÂN TỘC , TỪ THÁNG 01 NĂM 2010 ĐẾN NAY.

Đăng ngày 14 - 05 - 2012
100%

Ngày 07/5/2012 Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, do đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Ban Dân tộc về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc thi hanh kỷ luật trong Đảng; việc thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy và thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy, theo Kế hoạch số 17-KH/UBKT ngày 18/4/2012 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối.

   Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra ghi nhận:Công tác chuẩn bị cho thực hiện kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy Ban Dân tộc rất nghiêm túc; báo cáo có tính khái quát cao, chuẩn bị đầy đủ theo đề cương, bố trí đầy đủ thành phần tham gia cùng đoàn kiểm tra, hồ sơ, tài liệu cung cấp đầy đủ. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT)Ban Dân tộc đã ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên UBKT; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy và UBKT (2010 -2015) và năm 2010, 2011,1012; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 30 và điều 32, Điều lệ Đảng, đã làm dầy đủ, bài bản, khoa học, đúng quy trình; việc thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy, các chi bộ và UBKT Đảng ủy tốt; việc thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy được quan tâm và thực hiện theo đúng quy định của Đảng.
   Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thành đề nghị Đảng ủy, UBKT cần triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012 đã xây dựng; làm thường xuyên việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát huy tốt hơn nữa vai trò làm tham mưu của UBKT, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ và UBKT cấp trên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kiểm tra Đảng hiện nay.
                                                                                                                Tin:Hồng Hải
                                                                                                               Ảnh: Quốc Bảo

 

 

<

Tin mới nhất

ĐẢNG BỘ BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC KẾT LUẬN CỦA...(16/09/2020 3:48 CH)

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa(13/03/2020 2:32 CH)

ĐẢNG BỘ BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG...(17/01/2020 1:42 CH)

CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN DÂN TỘC: ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (2019 – 2022) THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP(03/06/2019 10:04 SA)

HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành...(29/08/2017 2:17 CH)

Kế hoạch triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của...(19/07/2017 9:13 SA)

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA(17/04/2017 2:38 CH)

Hướng dẫn triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm...(27/03/2017 9:11 SA)