Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Đại hội Chi Bộ Chính sách &Tuyên truyền nhiệm kỳ 2013 – 2015

Đăng ngày 15 - 01 - 2013
100%

Thực hiện Hướng dẫn số 63/HD-ĐU ngày 20/11/2012 của Đảng uỷ Ban Dân tộc về Đại hội các chi bộ trực thuộc Nhiệm kỳ 2013 – 2015. Chi Bộ Phòng Chính sách và Tuyên truyền đã tiến hành Đại hội vào ngày 08/ 01/ 2013

Tới dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ có đồng chí Lương Văn Tưởng - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ - Trưởng ban Ban Dân tộc, các đồng chí đại diện cho các chi bộ thuộc Đảng bộ.
Đại hội đã nghe đồng chí Trương Công Điệp - Phó Bí thư chi bộ thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2012 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 - 2015.
Đại hội đã dành phần lớn thời gian thảo luận với sự đồng tình và thống nhất cao Báo cáo chính trị của chi bộ. Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể trong thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2013 - 2015 và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra.
- Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015 gồm 02 đồng chí: Đ/c Phạm Văn Độ - Bí thư chi bộ và Đ/c Trương Công Điệp - Phó Bí thư chi bộ Chính sách và Tuyên truyền.
Một số hình ảnh tại Đại hội:

             Đồng chí Trương Công Điệp thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2010 – 2012.

           Đồng chí Lương Văn Tưởng - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ - Trưởng Ban Dân tộc phát biểu chỉ đạo Đại hội.

            

Đồng chí Cầm Bá Tường - Phó Ban (Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Chính sách)  phát biểu tại Đại hội .

Đồng chí Phạm Văn Độ – Bí thư nhiệm kỳ 2013 – 2015 phát biểu nhận nhiệm vụ mới trước Đại hội.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ tặng hoa cho các Đồng chí: Tô Quốc Bảo -  nguyên Bí thư nhiệm kỳ 2010 - 2012; và các đồng chí Phạm Văn Độ - Bí thư,Trương Công Điệp-Phó bí thư  chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015.

 

 

 

 

 

 

<

Tin mới nhất

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa(13/03/2020 2:32 CH)

ĐẢNG BỘ BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG...(17/01/2020 1:42 CH)

CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN DÂN TỘC: ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (2019 – 2022) THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP(03/06/2019 10:04 SA)

HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành...(29/08/2017 2:17 CH)

Kế hoạch triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của...(19/07/2017 9:13 SA)

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA(17/04/2017 2:38 CH)

Hướng dẫn triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm...(27/03/2017 9:11 SA)

Kế hoạch thực hiện CT số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư...(08/03/2017 9:08 SA)