Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP NHIỆM KỲ 2013 -2015

Đăng ngày 18 - 01 - 2013
100%

Thực hiện Hướng dẫn số 63/HD-ĐU ngày 20/11/2012 của Đảng uỷ Ban Dân tộc về Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015. Được sự đồng ý của Đảng ủy Ban Dân tộc, ngày 15/01/2013 Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tổng hợp đã tiến hành Đại hộ chi bộ nhiệm kỳ 2013 -2015.

Tham dự Đại hội chi bộ có đồng chí Lương Văn Tưởng - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ - Trưởng ban Ban Dân tộc, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ phòng Kế hoạch - Tổng hợp.
Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Lân, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015.
Thay mặt Đảng ủy Ban Dân tộc đồng chí Lương Văn Tưởng - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ - Trưởng ban Ban Dân tộc bày tỏ vui mừng trước những thành tích của Chi bộ trên các mặt công tác, đồng chí cũng chỉ đạo Chi bộ phải làm tốt công tác xây dựng chi bộ, lãnh đạo xây dựng các đoàn thể, đặc biệt coi trọng việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng để góp phần lãnh đạo hoàn thành tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.
Đảng viên dự Đại hội thể hiện sự đồng tình và thống nhất cao Báo cáo chính trị của chi bộ. Trong không khí nghiêm túc, dân chủ, Đại hội Chi bộ đã bầu Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015 gồm 02 đồng chí: Đ/c Đỗ Văn Lân, tái đắc cử Bí thư chi bộ và Đ/c Lê Đăng Ninh - Phó Bí thư chi bộ Kế hoạch - Tổng hợp.
Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013 – 2015 và giao Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2013 -2015 tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, đồng thời kêu gọi tất cả đảng viên, công chức trong phòng khắc phục khó khăn, tích cực học tập, nghiên cứu, phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 đề ra.

 

<

Tin mới nhất

CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN DÂN TỘC: ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (2019 – 2022) THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP(03/06/2019 10:04 SA)

HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành...(29/08/2017 2:17 CH)

Kế hoạch triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của...(19/07/2017 9:13 SA)

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA(17/04/2017 2:38 CH)

Hướng dẫn triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm...(27/03/2017 9:11 SA)

Kế hoạch thực hiện CT số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư...(08/03/2017 9:08 SA)

Hướng dẫn đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo CT 05-CT/TW năm 2017(21/02/2017 9:06 SA)

Kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...(15/02/2017 9:03 SA)