Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh tại Đảng bộ Ban Dân tộc Thanh Hóa

Đăng ngày 21 - 01 - 2014
100%

Ngày 17/01/2014, Đảng bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng của Đảng bộ. Đồng chí Lương Văn Tưởng - Tỉnh ủy viên, Bí thự Đảng bộ, Trưởng ban Dân tộc chủ trì Hội nghị và trực tiếp quán triệt nội dung các Nghị quyết, Kết luận.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tạ Hồng Hải - Phó Bí thự Đảng bộ, Phó Trưởng ban Dân tộc, đã nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, được toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm. Yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận để nắm vững, hiểu rõ những quan điểm, chủ trương trong các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác một cách hiệu quả nhất ở mọi lĩnh vực của ngành.
Hội nghị đã được giới thiệu, học tập, quán triệt  Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020”
Hội nghị cũng đã thống nhất các nội dung quan trọng đối với 4 dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ về: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Giáo dục & Đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội; Công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020. Hướng dẫn các chi bộ tổ chức triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động đã được xây dựng./.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

<

Tin mới nhất

ĐẢNG BỘ BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC KẾT LUẬN CỦA...(16/09/2020 3:48 CH)

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa(13/03/2020 2:32 CH)

ĐẢNG BỘ BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG...(17/01/2020 1:42 CH)

CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN DÂN TỘC: ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (2019 – 2022) THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP(03/06/2019 10:04 SA)

HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành...(29/08/2017 2:17 CH)

Kế hoạch triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của...(19/07/2017 9:13 SA)

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA(17/04/2017 2:38 CH)

Hướng dẫn triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm...(27/03/2017 9:11 SA)