Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

BAN DÂN TỘC THANH HÓA: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2014

Đăng ngày 17 - 04 - 2014
100%

Chiều ngày 14-4-2014, Đảng bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, lao động thuộc Đảng bộ.

Phát biểu tại Hội nghi đồng chí Lương Văn Tưởng- Tỉnh ủy viên, Bí thự Đảng bộ, Trưởng ban Dân tộc nêu lên việc học tập chuyên đề năm 2014 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và làm theo trong cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Đảng bộ về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Qua học tập chuyên đề năm 2014 thêm 1 lần nữa nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến sâu rộng về ý thức, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức phục vụ nhân dân, chống chủ nghĩa cá nhân; phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin, động viên mỗi người chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ của đơn vị và mỗi cá nhân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2014
Tại hội nghị, đồng chí báo cáo viên Đinh Thị Thanh Hà -Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnhtrình bày những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; giới thiệu những hành động và việc làm cụ thể của Bác trong nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm là tấm gương để cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.
Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Lương Văn Tưởng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Dân tộc đề nghị: Sau khi học tập chuyên đề năm 2014 “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, từng Chi bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, sát với tình hình cụ thể ở đơn vị mình. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, lao động, phải có liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo trong công tác và sinh hoạt, xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo cụ thể, thiết thực./.
                                                                              Hồng Hải
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị

<

Tin mới nhất

ĐẢNG BỘ BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC KẾT LUẬN CỦA...(16/09/2020 3:48 CH)

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa(13/03/2020 2:32 CH)

ĐẢNG BỘ BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG...(17/01/2020 1:42 CH)

CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN DÂN TỘC: ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (2019 – 2022) THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP(03/06/2019 10:04 SA)

HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành...(29/08/2017 2:17 CH)

Kế hoạch triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của...(19/07/2017 9:13 SA)

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA(17/04/2017 2:38 CH)

Hướng dẫn triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm...(27/03/2017 9:11 SA)