Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tại Đảng bộ Ban Dân tộc Thanh Hóa

Đăng ngày 24 - 09 - 2014
100%

Ngày 16/9/2014, Đảng bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng của Đảng bộ. Đồng chí Lương Văn Tưởng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Dân tộc chủ trì Hội nghị và trực tiếp quán triệt nội dung các Nghị quyết, Kết luận.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tạ Hồng Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Dân tộc, đã nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, được toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm. Yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận để nắm vững, hiểu rõ những quan điểm, chủ trương trong các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác một cách hiệu quả nhất ở mọi lĩnh vực của ngành.
Hội nghị đã được giới thiệu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 33 - NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Ban Dân tộc cũng đã triển khai, hướng dẫn các chi bộ tổ chức thực hiện các Nghị quyết và các Chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 12-NQ/TU./.

<

Tin mới nhất

CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN DÂN TỘC: ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (2019 – 2022) THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP(03/06/2019 10:04 SA)

HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành...(29/08/2017 2:17 CH)

Kế hoạch triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của...(19/07/2017 9:13 SA)

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA(17/04/2017 2:38 CH)

Hướng dẫn triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm...(27/03/2017 9:11 SA)

Kế hoạch thực hiện CT số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư...(08/03/2017 9:08 SA)

Hướng dẫn đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo CT 05-CT/TW năm 2017(21/02/2017 9:06 SA)

Kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...(15/02/2017 9:03 SA)