Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Kế hoạch triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đăng ngày 12 - 10 - 2016
100%

Nội dung chi tiết tại đây.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Kế hoạch triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của...(19/07/2017 9:13 SA)

  Hướng dẫn triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm...(27/03/2017 9:11 SA)

  Kế hoạch thực hiện CT số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư...(08/03/2017 9:08 SA)

  Hướng dẫn đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo CT 05-CT/TW năm 2017(21/02/2017 9:06 SA)

  Kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...(15/02/2017 9:03 SA)

  Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh...(30/12/2016 9:00 SA)

  Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của...(26/12/2016 8:54 SA)

  Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc năm 2016(22/12/2016 8:57 SA)