Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng

Đăng ngày 09 - 11 - 2018
100%

Ngày 08/11/2018, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 158/QĐ-BDT về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Ban Dân tộc. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Ban Dân tộc. Trong đó nêu rõ các quy định chung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; quy chế; các quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng liên quan đến bảo vệ thông tin các nhân; Bảo vệ hệ thống thông tin mạng; Giám sát an toàn hệ thống thông tin mạng; Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng và các điều khoản thi hành.

Toàn văn Quyết định và Quy chế xem tại đây.

<

Tin mới nhất

50 năm Thanh Hóa thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc theo Di chúc của Chủ tịch Hồ...(12/08/2019 3:57 CH)

HỘI NGHỊ: Cộng tác viên và bạn đọc khu vực Bắc miền Trung năm 2019(09/08/2019 5:10 CH)

Hội nghị Tập huấn Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu...(06/08/2019 3:08 CH)

Kết quả tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, năm 2019 tỉnh Thanh Hóa(02/08/2019 3:20 CH)

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lang Chánh lần thứ III thành công tốt đẹp(18/06/2019 7:01 SA)

Tuyên truyền, trưng cầu ý kiến nhân dân đối với các mẫu biểu tượng tỉnh Thanh Hóa(17/06/2019 7:19 SA)

Tọa đàm Khoa học “ Đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng pháp luật liên quan đến vùng DTTS và...(14/06/2019 7:30 SA)

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Sơn la và Quảng Nam(05/06/2019 6:32 SA)