Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG NĂM 2019 GIỮA BAN DÂN TỘC VỚI BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH THANH HÓA

Đăng ngày 18 - 01 - 2019
100%

Ngày 17 tháng 01 năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Mặt trận tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 và triển khai ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đại tá Trịnh Xuân Hùng – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu IV.

Tại Hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Dân tộc đã ký kết chương trình phối hợp với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Phối hợp tuyên tuyền, vận động nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện, với những nội dung chính như:

+ Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019;

+ Các văn bản của Đảng và Chính phủ ban hành, như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác dân tộc; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Nghị quyết số 30a NQ/CP của Chính phủ; các chính sách dân tộc hiện hành do Trung ương ban hành;

+ Các chính sách do tỉnh ban hành, như: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 04/11/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020”; Đề án Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông Thanh Hóa đến năm 2020”; Đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Đề án Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Khơ Mú tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Đề án “Thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 – 2020” (theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội các bản dân tộc Mông, huyện Quan Sơn giai đoạn 2016- 2020”; Đề án “Xây dựng điểm điển hình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016- 2020”; Đề án "tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ...;

+ Nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

- Phối hợp tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở 11 huyện miền núi.

- Phối hợp trao đổi thông tin, giúp dân xoá đói, giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; vận động đồng bào Mông không di cư tự do, không theo đạo trái pháp luật, không truyền đạo trái pháp luật.

- Phối hợp thực hiện Đề án Xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới; bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020” .

Sau Lễ ký kết chương trình phối hợp này, Ban Dân tộc sẽ có văn bản gửi UBND 11 huyện miền núi để chỉ đạo các huyện ban hành và có chương trình phối hợp cụ thể với Ban Chỉ huy quân sự huyện nhằm thực hiện tốt công tác nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 trên địa bàn miền núi của tỉnh./.

Ảnh 1: Đồng chí đại tá Lê Văn Diện – Phó Chỉ huy trưởng, TMT Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Cầm Bá Tường – Phó trưởng ban Dân tộc, sau ký kết.

Anh 2: Đại tá Trịnh Xuân Hùng – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu IV chụp ảnh chung sau lễ ký kết cùng đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Mặt trận tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

<

Tin mới nhất

Nguyễn Hữu Thọ, một đời ông là một bí ẩn.(03/07/2020 9:29 SA)

HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6 NĂM 2020 TẠI CƠ QUAN BAN DÂN TỘC(02/06/2020 7:03 SA)

Hội nghị tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và công chức công tác dân tộc cấp...(26/05/2020 9:24 SA)

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT...(21/04/2020 8:19 SA)

Ban Dân tộc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền...(19/04/2020 10:46 CH)

Lễ trao tặng huy Hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa(14/02/2020 10:08 SA)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 (21/01/2020 1:45 CH)

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông thăm, tặng quà Tết tại huyện Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa(10/01/2020 7:32 SA)