Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018

Đăng ngày 24 - 01 - 2019
100%

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Ban Dân tộc Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thành phần Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Ban, trưởng, phó phòng thuộc Ban Dân tộc; trưởng phòng dân tộc của 11 huyện miền núi; đại diện lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân tộc của các huyện, thị xã giáp ranh có xã, phường miền núi.

Đồng chí Lương Văn Tưởng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Lương Văn Tưởng, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc đã nêu lên những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc năm 2018, đó là: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vùng dân tộc và miền núi tiếp tục được ổn định; các cấp, các ngành quan tâm mọi mặt nên đời sống nhân dân các dân tộc được ổn định và từng bước được nâng lên. Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tiếp tục được Trung ương và Tỉnh quan tâm chỉ đạo; các chương trình, chính sách dân tộc được giao vốn thực hiện, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn và hướng dẫn các huyện thực hiện; thực hiện đầu tư có hiệu quả một số hạng mục công trình thuộc các đề án giảm nghèo thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh; hoàn thành tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU; hoàn thành tổng rà soát chính sách dân tộc ... Các huyện miền núi, huyện giáp ranh có xã, phường miền núi đã quan tâm, tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn. Về cơ bản các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo mục tiêu đầu tư, hỗ trợ được duyệt đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh vùng dân tộc và miền núi.

Cùng với việc tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, Ban Dân tộc đã triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh để phục vụ cho công tác chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ ba, năm 2019.

Tại hội nghị, hầu hết các ý kiến tham luận của các đại biểu đều thống nhất cao với báo cáo đã được trình bày, đồng thời nêu lên những khó khăn, thách thức trong triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn của địa phương; đồng thời cũng thẳng thắn thừa nhận những hạn chế, đó là:

- Tiến độ triển khai các hợp phần dự án thuộc Chương trình 135 chậm; việc lồng ghép các chính sách khó thực hiện do mỗi chính sách có mục tiêu, định mức, cơ chế quản lý và hướng dẫn riêng; một số chính sách do tỉnh ban hành chưa được bố trí vốn để thực hiện; công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện các chính sách dân tộc tại cơ sở chưa toàn diện, việc nắm bắt tiến độ thực hiện các chương trình, dự án chưa kịp thời; công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật của nhà nước ở một số địa phương chưa được thường xuyên; vẫn còn có một số nơi người dân chưa hiểu đầy đủ về các chính sách; chưa cố gắng vươn lên để tự thoát nghèo ...

- Việc áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/NĐ-CP của Chính phủ còn ít, còn một số vướng mắc trong công tác thẩm định hồ sơ công trình; nhiều xã không đủ năng lực để thực hiện.

- Đặc biệt, một số huyện chưa quan tâm đúng mức đến công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chính sách dân tộc, nắm bắt kết quả thực hiện các chương trình, dự án chưa kịp thời; tiến độ thực hiện các chính sách dân tộc ở một số huyện còn chậm (hiện nay còn 65 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 chưa hoàn thành); qua thanh tra còn phát hiện sai phạm.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Trưởng ban Dân tộc đề nghị các huyện trong thời gian tới, cần phải quyết liệt hơn trong chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc, quan tâm lồng ghép có hiệu quả các chính sách, nguồn vốn trên cùng địa bàn; tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số làn thứ 3 theo đúng tiến độ Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh; quan tâm bố trí đủ số lượng công chức làm công tác dân tộc (hiện nay, phòng dân tộc huyện Bá Thước chỉ được bố trí một người, còn lại đa số là hai người); quan tâm nâng cao năng lực, trình độ của một bộ phận công chức trực tiếp làm công tác dân tộc, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

<

Tin mới nhất

Nguyễn Hữu Thọ, một đời ông là một bí ẩn.(03/07/2020 9:29 SA)

HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6 NĂM 2020 TẠI CƠ QUAN BAN DÂN TỘC(02/06/2020 7:03 SA)

Hội nghị tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và công chức công tác dân tộc cấp...(26/05/2020 9:24 SA)

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT...(21/04/2020 8:19 SA)

Ban Dân tộc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền...(19/04/2020 10:46 CH)

Lễ trao tặng huy Hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa(14/02/2020 10:08 SA)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 (21/01/2020 1:45 CH)

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông thăm, tặng quà Tết tại huyện Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa(10/01/2020 7:32 SA)