Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

THANH HÓA KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ CÔNG TÁC DÂN TỘC THEO ĐỀ ÁN 771 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Đăng ngày 15 - 11 - 2019
100%

Triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025” cho 4 nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến cơ sở. Từ ngày 11 đến 15/11/2019, Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiến hành mở lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 3 và 4 là cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Khóa học có 60 học viên (cả hai lớp) là lãnh cấp phòng và cán bộ ở các xã của tỉnh Thanh Hóa. Thời gian học được diễn ra trong 04 ngày (3 ngày học lý thuyết và 1 ngày đi thực tế), với 06 chuyên đề chính gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số và Công tác quốc phòng - an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Các chuyên đề giảng dạy trên được kế thừa từ nhiều kết quả nghiên cứu, nhiều vấn đề thực tiễn trong công tác dân tộc như: tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW đã được Bộ Chính trị ban hành kết luận, công tác xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn…

Đến dự và phát biểu tại lớp học, đồng chí Lương Văn Tưởng Tỉnh ủy viên-Trưởng Ban Dân tộc tỉnh nhấn mạnh:  Việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3 và 4 đối với cán bộ công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách làm công tác dân tộc; cán bộ công chức, viên chức công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

<

Tin mới nhất

Nguyễn Hữu Thọ, một đời ông là một bí ẩn.(03/07/2020 9:29 SA)

HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6 NĂM 2020 TẠI CƠ QUAN BAN DÂN TỘC(02/06/2020 7:03 SA)

Hội nghị tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và công chức công tác dân tộc cấp...(26/05/2020 9:24 SA)

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT...(21/04/2020 8:19 SA)

Ban Dân tộc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền...(19/04/2020 10:46 CH)

Lễ trao tặng huy Hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa(14/02/2020 10:08 SA)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 (21/01/2020 1:45 CH)

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông thăm, tặng quà Tết tại huyện Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa(10/01/2020 7:32 SA)