Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa Với công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III, năm 2019.

Đăng ngày 14 - 03 - 2019
100%

Để chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019 tiến tới Đại hội toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II diễn ra trong năm 2020; vừa qua, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất bàn về các nội dung chuẩn bị cho đại hội.

Ông Phạm Đăng Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, năm 2019 - Chủ trì Hội nghị.

Theo Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, năm 2019, thời gian tổ chức đại hội cấp huyện là 1 ngày, cấp tỉnh là 2 ngày. Đại hội cấp huyện sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2019, đại hội cấp tỉnh tổ chức trong tháng 10/2019. Thanh Hóa có 13 đơn vị cấp huyện tổ chức Đại hội gồm: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Triệu Sơn. Có 5 đơn vị (dưới 5.000 người DTTS) không tổ chức đại hội mà tổ chức hội nghị hiệp thương là: Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Tĩnh Gia và Bỉm Sơn.

Để Đại hội thực sự là ngày hội đại đoàn kết các dân tộc, tạo sức lan tỏa, công bằng trong cộng đồng xã hội về những điển hình được tôn vinh, Thanh Hóa đặc biệt quan tâm cơ cấu đại biểu đủ thành phần DTTS đại diện cho cộng đồng và thuộc nhiều lĩnh vực công tác; theo đó, Đại hội cấp tỉnh sẽ có 250 đại biểu chính thức, đại diện cho cộng đồng các DTTS cư trú tại địa phương, bảo đảm hài hòa về cơ cấu, thành phần dân tộc, độ tuổi, giới tính... Đặc biệt, quan tâm đại biểu trẻ và đảm bảo tỷ lệ đại biểu nữ tối thiểu phải đạt 30%.

Với chủ đề “ Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội lần này tiếp tục tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên cơ sở đánh giá, ghi nhận kết quả thực hiện Quyết tâm thư mà Đại hội lần thứ II, năm 2014 đã đặt ra. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời, đây cũng cũng là dịp để các đại biểu giao lưu, học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các dân tộc, giữa các địa phương, vùng - miền.

Ban Chỉ đạo đã chọn huyện Bá Thước để tổ chức đại hội điểm; đồng thời, chỉ đạo định hướng các báo cáo điển hình của tập thể và cá nhân tại Đại hội phải tập trung vào lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, có tính đề xuất về cơ chế, chính sách phát triển bền vững vùng dân tộc giai đoạn tiếp theo, đáp ứng được yêu cầu thực tế.

<

Tin mới nhất

Nguyễn Hữu Thọ, một đời ông là một bí ẩn.(03/07/2020 9:29 SA)

HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6 NĂM 2020 TẠI CƠ QUAN BAN DÂN TỘC(02/06/2020 7:03 SA)

Hội nghị tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và công chức công tác dân tộc cấp...(26/05/2020 9:24 SA)

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT...(21/04/2020 8:19 SA)

Ban Dân tộc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền...(19/04/2020 10:46 CH)

Lễ trao tặng huy Hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa(14/02/2020 10:08 SA)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 (21/01/2020 1:45 CH)

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông thăm, tặng quà Tết tại huyện Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa(10/01/2020 7:32 SA)