Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới tại các xã biên giới Việt – Lào năm 2019

Đăng ngày 16 - 04 - 2019
100%

Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 – 2025”; từ ngày 12 tháng 3 đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa hoàn thành tổ chức 05 Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới năm 2019 cho đại biểu là cán bộ thôn, bản của 16 xã biên giới Việt Nam - Lào.

   Thành phần tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND các xã biên giới và 543 đại biểu là cán bộ thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đại diện hộ gia đình tiêu biểu của thôn, bản của 16 xã biên giới thuộc 05 huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Thường Xuân.

   Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cầm Bá Tường - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND 05 huyện biên giới.

   Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên đến từ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh giới thiệu một số nội dung cơ bản về Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Hôn nhân và Gia đình; tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về vấn đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời, các đại biểu cũng được trang bị thêm một số kỹ năng tuyên truyền, vận động thực hiện bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cầm Bá Tường - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa của bình đẳng giới và đã chỉ ra bất bình đẳng giới là một trong những vấn đề cấp thiết cần được quan tâm giải quyết ở vùng dân tộc thiểu số. Phụ nữ dân tộc thiểu số đang phải chịu sự bất bình đẳng trong rất nhiều lĩnh vực. Đồng chí cũng hy vọng rằng thông qua hội nghị tập huấn sẽ góp phần đáng kể vào công tác tuyên truyền, vận động tại thôn bản, trong gia đình... giúp người dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng có điều kiện cập nhật, bổ sung kỹ năng tuyên truyền; cập nhật, bổ sung thông tin, kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề bình đẳng giới, giúp cho đồng bào hiểu rõ hơn để từ đó có sự thay đổi về suy nghĩ cũng như hành động góp phần xóa bỏ những quan niệm lạc hậu mang tính định kiến giới ở vùng DTTS, tạo cơ hội phát triển như nhau cho nam và nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống gia đình và xã hội./.

Một số hình ảnh tại các Hội nghị:

<

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VIỆC RÀ SOÁT, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP CÁC HỘ GIA ĐÌNH THIẾU ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT(20/09/2019 10:13 SA)

Huyện Thường Xuân –Hứa hẹn khởi sắc từ du lịch cộng đồng(18/09/2019 7:19 SA)

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III(17/09/2019 7:08 SA)

Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của...(09/09/2019 1:08 CH)

Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa chiếc nôi đào tạo các thế hệ học sinh cho vùng đồng...(05/09/2019 7:14 SA)

Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh...(04/09/2019 4:41 CH)

Hoạt động tình nguyên tặng quà, hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn năm 2019 của Chi đoàn thanh...(04/09/2019 1:43 CH)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 718/QĐ-TTg NGÀY 15/5/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ(28/08/2019 7:09 SA)