Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ 3 cấp huyện, năm 2019

Đăng ngày 23 - 05 - 2019
100%

1. Văn bản của Ban Dân tộc - Tải xuống tại đây.

2. Văn bản của BCĐ Đại hội TW - Tải xuống tại đây.

3. Văn bản của BCĐ Đại hội tỉnh - Tải xuống tại đây.

4. Văn bản của Tỉnh ủy - Tải xuống tại đây.

5. Văn bản của UBND tỉnh - Tải xuống tại đây.

6. Văn bản của Thủ tướng Chính phủ - Tải xuống tại đây.

7. Logo Đại hội - Tải xuống tại đây

 

 

<

Tin mới nhất