Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2391 người đang online

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cẩm Thủy lần thứ III (2019 – 2024)

Đăng ngày 20 - 06 - 2019
100%

Ngày 18/6/2019, huyện Cẩm Thủy đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III (2019 – 2024) với 150 đại biểu đại diện cho hơn 66.000 đồng bào DTTS đang sinh sống trên địa bàn huyện Cẩm Thủy tham gia.

Dự Đại hội có các đồng chí: Cầm Bá Tường, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Thị Thủy, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Hóa; cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện Cẩm Thủy.

Thực hiện mục tiêu Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II của huyện (2014 – 2019), cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện Cẩm Thủy đã thực hiện tốt công tác đoàn kết dân tộc, động viên đồng bào khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã được hỗ trợ trên 41,2 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trên 10,4 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, hơn 4,9 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Đến nay đã có 02 xã và 21/31 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, II đã hoàn thành mục tiêu chương trình, thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trong vùng đồng bào DTTS được chú trọng, 100% thôn, bản và trường học trên địa bàn đều có chi bộ đảng. Đến nay số đảng viên người DTTS là 2.722 người/6.152 đảng viên toàn huyện (chiếm 45%). Hệ thống chính trị được củng cố, trật tự, an ninh quốc phòng được giữ vững. Trường học, trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, xây mới, đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh của người dân. Văn hóa truyền thống của các DTTS được bảo tồn và phát huy.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân tộc vẫn còn một số hạn chế nhất định: Thu nhập bình quân của người DTTS còn thấp so với mức bình quân chung của huyện; số hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS còn cao, kết quả giảm nghèo nhanh nhưng chưa bền vững; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS chiếm trên 70% số hộ nghèo toàn huyện; hiệu quả chính sách dân tộc ở một số xã chưa cao...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cầm Bá Tường – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thay mặt các đồng chí thành viên BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III của tỉnh đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Cẩm Thủy đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc trong nhân dân. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào xây dựng nông thôn mới. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Vận động đồng bào các dân tộc phát huy mạnh mẽ tính tự lực, tự cường vươn lên, khai thác có hiệu quả các thế mạnh của huyện, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển nguồn nhân lực DTTS; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ người DTTS có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác sưu tầm, biên soạn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong quá trình hội nhập quốc tế. Phát triển mạnh các loại hình du lịch văn hóa tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; tập trung đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng các điểm du lịch hiện có, như khu du lịch Suối Cá Thần Cẩm Lương và các chùa, động ... phát triển và kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài tỉnh... Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác ....

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư với nhiều nội dung quan trọng, trong đó thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa. Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ III.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh đã tặng Giấy khen cho 15 cá nhân; UBND huyện Cẩm Thủy tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 135 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, giai đoạn 2014 - 2019.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

<

Tin mới nhất

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cẩm Thủy lần thứ III (2019 – 2024)(20/06/2019 1:36 CH)

Huyện Thạch Thành tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III(31/05/2019 6:17 SA)

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Quan Sơn lần thứ III(29/05/2019 1:23 CH)

    °