Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 718/QĐ-TTg NGÀY 15/5/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Đăng ngày 28 - 08 - 2019
100%

Ngày 22/8, tại thành phố Thanh Hóa, Uỷ ban Dân tộc đã chủ trì phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt “Đề án củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu, vùng Tây Bắc giai đoạn 2014 – 2018”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Dân tộc và lãnh đạo các sở, ngành liên quan của 9 tỉnh thực hiện Quyết định 718/QĐ-TTg.

Đồng chí Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đồng chủ trì Hội nghị.

Ngay sau khi Quyết định 718/QĐ-TTg được ban hành, cơ bản, các tỉnh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, triển khai đồng bộ thống nhất các nội dung trong Quyết định. Về thời gian, hầu hết các tỉnh đã tổ chức thực hiện từ cuối năm 2014. Một số nơi nhận thấy việc tăng cường đội ngũ cán bộ cơ sở là người DTTS trên những địa bàn trọng điểm là hết sức cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn, riêng tỉnh Thanh Hóa, Điện Biên, bằng nguồn kinh phí của địa phương, căn cứ các tiêu chí trong Quyết định 718 và điều kiện thực tiễn ở cơ sở đã chủ động mở rộng thêm địa bàn, đối tượng thuộc thành phần các dân tộc khác.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, các địa phương trong phạm vi quyết định đã lựa chọn và ký hợp đồng được 205/258 nhân viên người dân tộc Mông làm việc tại xã trọng yếu. Việc triển khai Quyết định 718 đã mang lại hiệu quả tích cực, đạt được mục tiêu đề ra, công tác nắm bắt tình hình trong đồng bào dân tộc Mông được thuận lợi hơn, kiềm chế được hoạt động tuyên truyền thành lập nhà nước Mông và truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do trong đồng bào dân tộc Mông; góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt các giải pháp, công tác phát triển đảng và cng cố các chi bộ ở thôn, bản đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Cụ thể, các xã thuộc phạm vi Quyết định 718 đã kết nạp được 2.313 đảng viên, trong đó đảng viên là đồng bào dân tộc Mông 812 người, thành lập 300 chi bộ thôn, bản, xóa được 86 thôn, bản trắng đảng viên, cử gần 500 lượt cán bộ, công chức người dân tộc Mông đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, từng bước khắc phục tình trạng lệch về cơ cấu, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp giữa các thế hệ. Trên 60% các xã có 30% dân số là người dân tộc Mông trở lên được bố trí ít nhất 1 cán bộ là người dân tộc Mông giữ chức danh lãnh đạo chủ chốt. Hiện đã có 7/9 tỉnh không còn tình trạng thôn, bản trắng chi bộ, hai tỉnh còn lại là Điện Biên 33 thôn, bản chưa có chi bộ, 6 thôn bản chưa có đảng viên, tỉnh Sơn La còn 1 thôn, bản chưa có chi bộ.

Đối với tỉnh Thanh Hóa đồng bào dân tộc Mông hiện cư trú tập trung trên địa bàn 10 xã thuộc 03 huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn với 17.954 người (chiếm 43,04% so với tổng dân số của 10 xã). Thực hiện theo Quyết định số 718/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa có 05 xã thuộc diện trong Đề án. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện Đề án, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 03/9/2014, theo đó, ngoài 05 xã thuộc Đề án theo Quyết định 718/QĐ-TTg, tỉnh Thanh Hóa còn triển khai thực hiện trên địa bàn 05 xã khác có đồng bào Mông cư trú tập trung gồm: huyện Mường Lát 02 xã (xã Tam Chung, xã Nhi Sơn), huyện Quan Sơn 01 xã (xã Na Mèo), huyện Quan Hóa 02 xã (xã Trung Thành, xã Phú Sơn).

Kết quả nổi bật sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 718/QĐ-TTg tại Thanh Hóa, về cơ bản đã từng bước bố trí được đội ngũ cán bộ là người dân tộc Mông đã qua đào tạo; số cán bộ tăng cường người dân tộc Mông trong phạm vi đề án trên địa bàn tỉnh chủ yếu thuộc huyện Mường Lát, đã ký hợp đồng 15 người, bố trí cho 6 xã, hầu hết cán bộ hợp đồng đều có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ Trung cấp trở lên; Sĩ quan biên phòng là người dân tộc Mông được tăng cường về xã làm Phó Bí thư Đảng ủy xã là 02 đồng chí; Đào tạo trình độ trung cấp quân sự cấp xã, phường, thị trấn tại trường quân sự tỉnh cho 03 đồng chí, 01 đồng chí tham gia lớp sỹ quan dự bị; Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi 56 công dân là con em đồng bào Mông nhập ngũ vào các đơn vị quân đội đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật…

Hiện nay, để tạo nguồn cán bộ người dân tộc Mông, các trường Dân tộc Nội trú cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường tuyển sinh học sinh dân tộc Mông. Từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019 đã tuyển sinh được 554 học sinh dân tộc Mông, trong đó cấp huyện là 462 học sinh, cấp tỉnh là 92 học sinh. Học sinh các trường Dân tộc Nội trú được tạo điều kiện để được đi đào tạo nghề, cao đẳng, đại học để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bào Mông.

Công tác phát triển đảng viên được cấp ủy cơ sở quan tâm, có 13/71 đồng chí là đảng viên; cử 02 cán bộ tham gia học lớp đại học; 13 cán bộ được tham gia các lớp bồi dưỡng có liên quan đến chuyên môn và các lớp bồi dưỡng khác do tỉnh, huyện tổ chức; Hiện tại đối với 05 xã thuộc Đề án theo Quyết định 718/QĐ-TTg và 05 xã có đồng bào Mông cư trú tập trung không còn thôn bản không có đảng viên và không có chi bộ. Tỉ lệ đảng viên trên tổng dân số đạt 5,5%, số đảng viên dân tộc Mông trên tổng số đảng viên là 631 người/2.303 người (27,3%).

Có thể khẳng định, Quyết định số 718 là một chủ trương, giải pháp thiết thực, phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Qúa trình triển khai luôn được sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương. Cấp ủy chính quyền các địa phương đã thực hiện chủ trương này với tinh thần tích cực, thống nhất, đồng thuận, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng không chỉ góp phần tạo cán bộ nguồn là dân tộc Mông cho cơ sở, mà còn là yếu tố hết sức quan trọng trong công tác nắm bắt tình hình nhân dân ở những địa bàn phức tạp đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Y Thông ghi nhận những kết quả mà các tỉnh đã đạt được sau 5 năm triển khai đề án, đồng chí chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà địa phương còn gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện đề n. Đối với những đề xuất, kiến nghị của các địa phương, Thứ trưởng ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, có 32 tập thể và 28 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2014 – 2018./.

Quang cảnh Hội nghị

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc  Y Thông phát biểu tại Hội nghị.

Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

<

Tin mới nhất

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với quê hương Thanh Hóa - Bài 6: Trong trái tim thế hệ trẻ xứ Thanh(13/08/2020 3:17 CH)

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến(05/08/2020 2:22 CH)

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app Bluezone và Smart Thanh Hóa nhằm tăng cường kiểm soát dịch...(03/08/2020 9:18 SA)

Ban Dân tộc Thanh Hóa hoàn thành công tác tập huấn, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy...(30/07/2020 7:16 SA)

Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021(17/07/2020 7:47 SA)

Nguyễn Hữu Thọ, một đời ông là một bí ẩn.(03/07/2020 9:29 SA)

HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6 NĂM 2020 TẠI CƠ QUAN BAN DÂN TỘC(02/06/2020 7:03 SA)

Hội nghị tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và công chức công tác dân tộc cấp...(26/05/2020 9:24 SA)