Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị Tập huấn Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019.

Đăng ngày 06 - 08 - 2019
100%

Từ ngày 08/7/2019 đến 02/8/2019, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hóa, 06 huyện giáp ranh có xã miền núi, 04 huyện Quan Hóa, Lang Chánh, Ngọc Lặc và Cẩm Thủy tổ chức 05 Hội nghị tập huấn phổ biến, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền cho 506 đại biểu là người có uy tín.

Đồng chí Cầm Bá Tường - Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa dự và chỉ đạo các Hội nghị.

Đại biểu mời dự Hội nghị gồm: Đại diện lãnh đạo UBND huyện và phòng Dân tộc các huyện có đại biểu tham gia.

Trực tiếp giới thiệu và truyền đạt các nội dung chuyên đề là các báo cáo viên đến từ Sở Tư pháp, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân tộc và Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được các báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản như: Tuyên truyền phổ biến một số Luật và hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, cụ thể: Luật hòa giải ở cơ sở; kỹ năng hòa giải; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Biên giới Quốc gia, một số nội dung về Biên giới quốc gia và bảo vệ biên giới quốc gia, tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Luật Dân quân tự vệ; Một số nội dung liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo và trật tự xã hội vùng miền núi dân tộc tỉnh Thanh Hóa; nội dung liên quan đến xây dựng nếp sống văn hóa mới trong tổ chức cưới hỏi, tang lễ, các hương ước ở nông thôn;Thông tin tình hình thời sự trong tỉnh và một số chính sách dân tộc đang được triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020…

Thực tế hiện nay đội ngũ người có uy tín đang tích cực cùng với chính quyền, các đoàn thể địa phương tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” một cách có hiệu quả nhằm vận động xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đặc biệt là âm mưu tuyên truyền kích động đồng bào truyền đạo trái pháp luật; tích cực vận động, tuyên truyền bà con trong thôn, bản thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn.

 Thông qua Hội nghị tập huấn, đã trang bị và bổ sung thêm một số nội dung cơ bản góp phần giúp các đại biểu là Người có uy tín có thêm kiến thức để phục vụ nhiệm vụ được giao với vai trò là Người có uy tín trên địa bàn; Đồng thời, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng thấy rõ hơn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình từ đó tham gia góp phần xây dựng các chương trình, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn tại địa phương và tuyên truyền, vận động bà con thôn, bản hiểu rõ và thực hiện tốt  hơn các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần xây dựng quê hương làng bản ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

<

Tin mới nhất

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với quê hương Thanh Hóa - Bài 6: Trong trái tim thế hệ trẻ xứ Thanh(13/08/2020 3:17 CH)

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến(05/08/2020 2:22 CH)

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app Bluezone và Smart Thanh Hóa nhằm tăng cường kiểm soát dịch...(03/08/2020 9:18 SA)

Ban Dân tộc Thanh Hóa hoàn thành công tác tập huấn, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy...(30/07/2020 7:16 SA)

Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021(17/07/2020 7:47 SA)

Nguyễn Hữu Thọ, một đời ông là một bí ẩn.(03/07/2020 9:29 SA)

HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6 NĂM 2020 TẠI CƠ QUAN BAN DÂN TỘC(02/06/2020 7:03 SA)

Hội nghị tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và công chức công tác dân tộc cấp...(26/05/2020 9:24 SA)