Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Đăng ngày 17 - 09 - 2019
100%

Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2019, Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh, đã chủ trì Hội nghị lần 2 Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III để thống nhất một số nội dung và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thành phần Hội nghị gồm các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III (năm 2019) và các bộ phận tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo.

Dự, đưa tin Hội nghị có các phóng viên: Báo Dân tộc và Phát triển, Đài PTTH tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống.

Đồng chí Lương Văn Tưởng – TUV, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội trình bày báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội và dự thảo các văn bản sẽ trình Đại hội; Hội nghị đã thảo luận, đưa ra các giải pháp để tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Dân tộc và sự tham gia tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc Đại hội theo nhiệm vụ đã phân công và thống nhất một số nội dung quan trọng; trong đó có các nội dung cụ thể: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III sẽ tổ chức trong 02 ngày (11-12/10/2019); Chương trình truyền hình trực tiếp Giao lưu gặp gỡ điển hình tiên tiến đại biểu các dân tộc thiểu số về dự Đại hội sẽ diễn ra vào buổi tối ngày 11/10/2019. Giao cho Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện Báo cáo chính trị tại Đại hội cấp tỉnh, tham mưu chuẩn bị kịp thời các nội dung để tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III đúng tiến độ. Đồng chí yêu cầu Đại hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh./.

<

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VIỆC RÀ SOÁT, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP CÁC HỘ GIA ĐÌNH THIẾU ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT(20/09/2019 10:13 SA)

Huyện Thường Xuân –Hứa hẹn khởi sắc từ du lịch cộng đồng(18/09/2019 7:19 SA)

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III(17/09/2019 7:08 SA)

Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của...(09/09/2019 1:08 CH)

Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa chiếc nôi đào tạo các thế hệ học sinh cho vùng đồng...(05/09/2019 7:14 SA)

Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh...(04/09/2019 4:41 CH)

Hoạt động tình nguyên tặng quà, hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn năm 2019 của Chi đoàn thanh...(04/09/2019 1:43 CH)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 718/QĐ-TTg NGÀY 15/5/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ(28/08/2019 7:09 SA)