Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VIỆC RÀ SOÁT, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP CÁC HỘ GIA ĐÌNH THIẾU ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT

Đăng ngày 20 - 09 - 2019
100%

Ngày 17 tháng 9 năm 2019, Đồng chí Lương Văn Tưởng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai việc rà soát, thống kê, tổng hợp các hộ gia đình thiếu đất ở, đất sản xuất theo Thông báo số 281/TB-HĐND ngày 19-7-2019 về Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XVII.

Tham phần hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Dân tộc, Phòng Tài nguyên và Môi trường của 11 huyện miền núi; cán bộ phụ trách công tác dân tộc, Phòng Tài nguyên và Môi trường của 07 huyện giáp ranh có xã miền núi.

Dự, đưa tin Hội nghị có các phóng viên: Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Thanh Hóa.

Đồng chí Cao Thị Hòa - Trưởng phòng Chính sách và Tuyên truyền (cơ quan tham mưu chính sách của Ban Dân tộc tỉnh) triển khai hướng dẫn về việc thực hiện rà soát, thống kê, tổng hợp các hộ gia đình thiếu đất ở, đất sản xuất theo Thông báo số 281/TB-HĐND ngày 19-7-2019 về Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh; theo đó: Phạm vi rà soát là vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở 11 huyện miền núi và các huyện có xã miền núi; Đối tượng rà soát, gồm: Các hộ đồng bào DTTS nghèo vùng DTTS và miền núi; hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo đúng đối tượng quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; hướng dẫn trình tự thực hiện rà soát, các bước tiến hành và công tác tổ chức thực hiện.

Đại diện lãnh đạo các sở và UBND các huyện đã thảo luận, phát biểu ý kiến bàn giải pháp, nội dung để tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê, tổng hợp các hộ gia đình thiếu đất ở, đất sản xuất bảo đảm chất lượng và tiến độ kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Văn Tưởng - TUV, Trưởng ban Dân tộc yêu cầu UBND các huyện phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành; triển khai công tác rà soát, thống kê số liệu chính xác về các hộ đồng bào DTTS nghèo vùng DTTS và miền núi; hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo biểu mẫu và nội dung hướng dẫn đã triển khai, báo cáo đúng thời gian quy định để Ban Dân tộc tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và báo cáo HĐND và UBND tỉnh./. 

<

Tin mới nhất

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông thăm, tặng quà Tết tại huyện Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa(10/01/2020 7:32 SA)

Thanh Hóa hoàn thành công tác: Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thực hiện...(26/12/2019 7:56 SA)

Gặp mặt Đoàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Như Xuân(12/12/2019 7:30 SA)

Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Thanh Hóa đi tham quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh phía bắc...(22/11/2019 9:05 SA)

Tập huấn, phổ biến kiến thức thuộc Đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội đồng...(21/11/2019 8:12 SA)

THANH HÓA KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ CÔNG TÁC DÂN TỘC THEO ĐỀ ÁN 771 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ(15/11/2019 9:49 SA)

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ THÔN BẢN XÃ BIÊN GIỚI HIỀN KIỆT, HUYỆN QUAN HÓA(28/10/2019 10:09 SA)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THANH HÓA LẦN THỨ III THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP(16/10/2019 7:17 SA)