Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 -2019

Đăng ngày 04 - 09 - 2019
100%

Tỉnh Thanh Hóa có 11 huyện miền núi và 07 huyện giáp ranh có xã miền núi, trong đó đồng bào DTTS có khoảng hơn 66 vạn người. Những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy, chính quyền địa phương vùng đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh Thanh Hóa và đặc biệt Ban Dân tộc là cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cho UBND tỉnh về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đã luôn quan tâm, chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào các DTTS trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác dân tộc, đặc biệt là tuyến biên giới.

Khu vực miền núi Thanh Hóa, có 5 huyện thuộc vùng biên giới, có đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào như: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Thường Xuân, Lang Chánh, chủ yếu là đồng bào DTTS sinh sống. Nơi đây thường xảy ra những tệ nạn đáng lo ngại, như: Tảo hôn, kết hôn vượt biên giới trái phép, vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động; tàng trữ, buôn bán, sử dụng ma túy... làm ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình chính trị, gây cản trở cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyên nhân chính là do nhận thức về pháp luật của nhiều người dân còn kém, hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn còn thấp;  chưa có sự quan tâm đúng mức, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương; thiếu nhân lực, thiếu kinh phí tuyên truyền...

Xuất phát từ thực tế trên, trong hai năm gần đây, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh… đã tổ chức các hội nghị tập huấn, PBGDPL tại 11 huyện miền núi, 07 huyện, có xã, phường miền núi của tỉnh, nổi bật như:

- Đối với việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Đã tổ chức được 01 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho 82 đại biểu là các báo cáo viên cấp huyện và công chức công tác dân tộc cấp huyện, cấp tỉnh; 01 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động cho đồng bào 70 thôn/bản biên giới thuộc 07 xã biên giới huyện Mường Lát với 240 đại biểu; hoàn thành  biên soạn 4500 cuốn Sổ tay tuyên truyền chính sách - pháp luật và đã cấp phát đến 150 xã thuộc các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành, Tĩnh Gia, Hà Trung và Yên Định. Biên soạn và phát hành 5.625 tờ áp phích tuyên truyền cấp phát cho 113 xã, thị trấn trong năm 2019.

- Đối với việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 – 2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Ban Dân tộc đã tổ chức 05 Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới cho 543 đại biểu trên địa bàn 16 xã biên giới. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa phát hành 5.450 cuốn sổ tay tuyên truyền cho 109 xã vùng cao.

- Đối với việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: biên soạn, cấp phát 33.450 tờ gấp; 11.150 cuốn sổ tay; 7.805 tờ áp phích có nội dung liên quan đến vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và cấp phát đến 223 xã miền núi trên địa bàn toàn tỉnh.

- Việc thực hiện Chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban Dân tộc đã tổ chức 08 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 875 đại biểu là Người có uy tín thuộc 10 huyện. Phối hợp với Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cấp báo không thu tiền cho người có uy tín được hơn 587 nghìn tờ Báo Thanh Hóa, hơn 158 nghìn tờ Báo Dân tộc và Phát triển.

Những nội dung trọng tâm được tuyên truyền, phổ biến gồm: Một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh; các Luật: Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật An ninh biên giới quốc gia, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống mua bán người, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình,  Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai, ... và đặc biệt là vấn đề về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; thông tin một số nội dung thời sự về biên giới đất liền và biên giới biển đảo nhằm gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại nhân dân khu vực biên giới; tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; bồi dưỡng, cập nhật bổ sung kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, vận động đồng bào xóa bỏ các tập tục lạc hậu... Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững trật tự an toàn xã hội./.

<

Tin mới nhất

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với quê hương Thanh Hóa - Bài 6: Trong trái tim thế hệ trẻ xứ Thanh(13/08/2020 3:17 CH)

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến(05/08/2020 2:22 CH)

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app Bluezone và Smart Thanh Hóa nhằm tăng cường kiểm soát dịch...(03/08/2020 9:18 SA)

Ban Dân tộc Thanh Hóa hoàn thành công tác tập huấn, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy...(30/07/2020 7:16 SA)

Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021(17/07/2020 7:47 SA)

Nguyễn Hữu Thọ, một đời ông là một bí ẩn.(03/07/2020 9:29 SA)

HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6 NĂM 2020 TẠI CƠ QUAN BAN DÂN TỘC(02/06/2020 7:03 SA)

Hội nghị tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và công chức công tác dân tộc cấp...(26/05/2020 9:24 SA)