Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

Đăng ngày 21 - 01 - 2020
100%

Ngày 06 tháng 01 năm 2020, Đồng chí Lương Văn Tưởng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Dân tộc, các đồng chí Trưởng, Phó các phòng thuộc Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo Phòng Dân tộc 11 huyện miền núi; cán bộ phụ trách công tác dân tộc của 07 huyện có xã miền núi giáp ranh.

Dự, đưa tin Hội nghị có các phóng viên: Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Thanh Hóa.

Năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh đã tập trung triển khai và đạt kết quả tốt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình 135, các chính sách dân tộc của Trung ương và chính sách dân tộc đặc thù của tỉnh nhằm tạo việc làm, giúp người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đời sống. Đặc biệt trong năm, Ban đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019. Đại hội đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, các cấp chính quyền đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; tạo niềm phấn khởi, tin tưởng của đồng bào các dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Cầm Bá Tường, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18/11/2019. Trong đó nêu rõ mục tiêu tổng quát khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; Quốc hội đã giao Chính phủ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020); Hướng dẫn các bước tiến hành thu thập số liệu để phục vụ cho việc lập Đề án đảm bảo thời gian quy định.

Đại diện lãnh đạo Phòng Dân tộc các huyện đã thảo luận, phát biểu ý kiến bàn giải pháp, nội dung để tổ chức thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, cần chú trọng chính sách về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số nghèo; hoàn thiện đề cương hướng dẫn, các biểu mẫu phục vụ cho việc lập Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Văn Tưởng - TUV, Trưởng ban Dân tộc đề nghị UBND các huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác dân tộc năm 2019, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành triển khai  công tác tuyên truyền phổ biến đến UBND các xã, thị trấn và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện về các nội dung trọng tâm của Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội  vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, nhằm tăng cường sự ủng hộ, tạo sự đồng thuận và niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số vào chính sách dân tộc đúng đắn và nhất quán của Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc để phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc năm 2019.

<

Tin mới nhất

Nguyễn Hữu Thọ, một đời ông là một bí ẩn.(03/07/2020 9:29 SA)

HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6 NĂM 2020 TẠI CƠ QUAN BAN DÂN TỘC(02/06/2020 7:03 SA)

Hội nghị tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và công chức công tác dân tộc cấp...(26/05/2020 9:24 SA)

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT...(21/04/2020 8:19 SA)

Ban Dân tộc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền...(19/04/2020 10:46 CH)

Lễ trao tặng huy Hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa(14/02/2020 10:08 SA)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 (21/01/2020 1:45 CH)

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông thăm, tặng quà Tết tại huyện Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa(10/01/2020 7:32 SA)