Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Ban Dân tộc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 19 - 04 - 2020
100%

Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực III, II, I thuộc vùng DTTS&MN giai đoạn 2016 - 2020, toàn miền núi tỉnh Thanh Hóa có 225 xã, phường, thị trấn (xã) trong đó: Khu vực I: 42 xã, khu vực II: 83 xã, khu vực III: 100 xã; 867 thôn đặc biệt khó khăn/tổng số 2.222 thôn, bản, khu phố (thôn), thuộc 11 huyện miền núi và 07 huyện, thị xã giáp ranh có xã, phường miền núi.

Thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 và Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, toàn vùng DTTS&MN Thanh Hóa còn 204 xã, phường, thị trấn và 1.796 thôn, bản, khu phố.

Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2020; Công văn số 342/UBDT-CSDT ngày 23/3/2020 của Ủy ban Dân tộc; ý kiến Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3926/UBND-VX ngày 31/3/2020 về việc phân định các xã, thôn vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021- 2025; trong thời gian từ ngày 27/3/2020 đến ngày 14/4/2020, Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan như: Cục Thống kê, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và 11 huyện miền núi, 07 huyện, thị xã giáp ranh có xã , phường miền núi của tỉnh thu thập, tổng hợp các thông tin, số liệu có liên quan phục vụ việc thẩm định, xác định các tiêu chí đối với các xã, thôn theo quy định;

Trên cơ sở kết quả xác định và báo cáo tổng hợp của 18 huyện; thông tin, số liệu liên quan do các sở, ngành cung cấp, Ban Dân tộc đã tổng hợp, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định; hoàn thiện báo cáo Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh đúng quy định. Kết quả cụ thể như sau:

- Về xác định vùng DTTS&MN: Tổng số đơn vị thuộc diện rà soát lần này toàn vùng DTTS&MN Thanh Hóa là 204 xã, phường, thị trấn và 1.796 thôn, bản, khu phố. Qua rà soát, có 174với 1.530 thôn của 15 huyện và có 20 thôn của 11 không thuộc vùng DTTS&MN của 08 huyện đạt được các tiêu chí quy định tại Công văn số 342/UBDT-CSDT ngày 23/3/2020 của Ủy ban Dân tộc. Như vậy, giai đoạn 2021 – 2025, Thanh Hóa có 174 xã và 1.550 thôn thuộc vùng DTTS&MN. So với giai đoạn 2016 - 2020 thì giai đoạn 2021 - 2025 vùng DTTS&MN Thanh Hóa có sự biến động về số lượng và địa bàn như sau: Giảm 01 huyện (thị xã Bỉm Sơn) do không còn phường và khu phố vùng DTTS&MN do không đủ tỷ lệ hộ DTTS 15% theo quy định; Có 02 huyện: Vĩnh Lộc và Tĩnh Gia không còn xã vùng DTTS&MN mà chỉ còn 05 thôn thuộc vùng DTTS&MN; Giảm 51 xã, trong đó giảm 21 xã do sáp nhập xã và giảm 30 xã do không đủ tỷ lệ hộ DTTS (15%) theo quy định; Giảm 672 thôn do sáp nhập thôn và do không đủ tỷ lệ hộ DTTS (15%) theo quy định.

- Về phân định các khu vực của xã và xác định thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK): Theo các tiêu chí quy định tại Công văn số 342/UBDT-CSDT ngày 23/3/2020 của Ủy ban Dân tộc, trong tổng số 174 xã thuộc vùng DTTS&MN giai đoạn 2021- 2025 được phân định như sau: Khu vực III 20 xã; Khu vực II 25 xã xã khu vực I 129 xã. So với giai đoạn 2016 – 2020 thì giai đoạn 2021 - 2025: Khu vực III giảm 80 xã; khu vực II giảm 58 xã; khu vực I tăng 87 xã. Trong tổng số 1.550 thôn thuộc vùng DTTS&MN giai đoạn 2021- 2025 được xác định101 thôn thuộc diện ĐBKK; trong đó, có 45 thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I, 55 thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II và 01 thôn ĐBKK của xã không thuộc vùng DTTS&MN. So với giai đoạn 2016 – 2020 thì giai đoạn 2021 – 2025 số thôn ĐBKK giảm 766 thôn.

Ngày 14/4/2020, Ban Dân tộc đã báo cáo và đề nghị Ủy ban Dân tộc thẩm định, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và công nhận danh sách thôn ĐBKK thuộc vùng DTTS&MN Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025, để kịp thời thực hiện các chính sách đối với vùng./.

<

Tin mới nhất

Nguyễn Hữu Thọ, một đời ông là một bí ẩn.(03/07/2020 9:29 SA)

HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6 NĂM 2020 TẠI CƠ QUAN BAN DÂN TỘC(02/06/2020 7:03 SA)

Hội nghị tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và công chức công tác dân tộc cấp...(26/05/2020 9:24 SA)

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT...(21/04/2020 8:19 SA)

Ban Dân tộc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền...(19/04/2020 10:46 CH)

Lễ trao tặng huy Hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa(14/02/2020 10:08 SA)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 (21/01/2020 1:45 CH)

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông thăm, tặng quà Tết tại huyện Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa(10/01/2020 7:32 SA)