Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI THANH HÓA

Đăng ngày 19 - 04 - 2020
100%

Trong thời gian qua, cùng với cả tỉnh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) của tỉnh đã tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-UBND tỉnh ngày 31/3/2020 và các Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh, đến nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn cả tỉnh nói chung và địa bàn vùng DTTS&MN tiếp tục được kiểm soát, vùng DTTS&MN không có người mắc dịch.

Để tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân vùng DTTS&MN của tỉnh nắm bắt kịp thời thông tin và thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả tốt nhất; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 1657/UBND-VX ngày 14/02/2020, số 3923/UBND - VX ngày 31/3/2020 và các Công văn số: 126/UBDT-TT ngày 11/02/2020, số  370/UBDT-TT ngày 25/3/2020 của Ủy ban Dân tộc về triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng DTTS&MN; Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, kịp thời có các văn bản gửi UBND các huyện miền núi và các huyện giáp ranh có xã miền núi nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và báo cáo số liệu theo đúng hướng dẫn và quy định; tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, đặc biệt là vùng có chung đường biên giới, hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ, cách thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong việc thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn người dân phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ y tế với những hình thức phù hợp; phát huy vai trò tuyên truyền, vận động của người có uy tín; đồng thời, chỉ đạo Đài truyền thanh, truyền hình huyện xây dựng và phát sóng các tin bài tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình số người DTTS đi lao động qua biên giới và trở về, thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh và của địa phương; cập nhật thường xuyên diễn biến hàng ngày tình hình dịch Covid-19 theo các nội dung yêu cầu báo cáo của Ủy ban Dân tộc;

Theo số liệu tổng hợp từ các huyện vùng DTTS&MN, đến ngày 14/4/2020 trên địa bàn vùng DTTS&MN của tỉnh không có người dương tính với Covid -19; có 198 người cách ly tập trung tại các trung tâm y tế, các địa điểm do nhà nước quản lý (trong đó có 31 người DTTS); 4.214 người cách ly tại gia đình (trong đó có 1.159 người DTTS); 851 người DTTS đi lao động phổ thông qua biên giới trở về địa phương từ tháng 01/2020 đến nay; 480 người đi lao động phổ thông qua biên giới trở về địa phương từ tháng 01/2020 đến nay thuộc các hộ DTTS nghèo, cận nghèo, hộ neo đơn; 17.691 hộ DTTS nghèo, cận nghèo, hộ neo đơn khác bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 có nguy cơ bị thiếu đói giáp hạt.

          Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn tỉnh nói chung trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện vùng DTTS&MN của tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh góp phần tiếp tục kiểm soát và đẩy lùi dịch, bệnh./.

<

Tin mới nhất

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI THANH HÓA(19/04/2020 10:50 CH)

Công điện khẩn số 9 của Chủ tịch UBND tỉnh(16/04/2020 8:13 SA)

Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện cách ly...(01/04/2020 10:30 SA)

Tuyên truyền, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Ban Dân tộc(30/03/2020 4:25 CH)

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung triển...(30/03/2020 1:18 CH)

Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện phòng chống...(20/03/2020 1:31 CH)

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế(18/03/2020 3:06 CH)