Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
375 người đã bình chọn
550 người đang online

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 31 - 08 - 2020
100%

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Họ và tên: Mai Xuân Bình

Chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0939689868

Email: Binhmx.bdt@thanhhoa.gov.vn

2. Đầu mối cung cấp thông tin

Họ và tên: Phạm Ngọc Tân

Chức vụ: Chánh Văn phòng Ban Dân tộc

Điện thoại: 0912917368

Email: Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn

<

Tin mới nhất

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa(31/08/2020 1:08 CH)

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ TỔ CHỨC CUNG CẤP THÔNG TIN(31/08/2020 1:00 CH)

    °