Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
375 người đã bình chọn
676 người đang online

ĐẢNG BỘ BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, CHỈ THỊ SỐ 39-CT/TW, CÁC KẾT LUẬN VÀ THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ (Khóa XII); CÁC KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THANH HÓA

Đăng ngày 16 - 09 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 28/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 39-CT/TW, các Kết luận và Thông báo Kết luận của Ban Bí thư (khóa XII); Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 10/9/2020 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, ngày 11/9/2020, Đảng ủy Ban Dân tộc tổ chức hội nghị học tập triển khai các Chỉ thị, Kết luận nói trên và các kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tham gia Hội nghị gồm toàn thể đảng viên, công chức, lao động của cơ quan Ban Dân tộc, riêng các đồng chí Lãnh đạo Ban đã tiếp thu tại Hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức.

Đồng chí Cầm Bá Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban chủ trì Hội nghị và trực tiếp truyền đạt nội dung các kết luận, Chỉ thị, Thông báo Kết luận của Trung ương, các kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quán triệt việc viết bài thu hoạch Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Hội nghị, đảng viên, công chức, lao động cơ quan được quán triệt, triển khai các nội dung chủ yếu như: Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân; Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Hội quần chúng trong tình hình mới;… đồng thời triển khai, quán triệt một số kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa như: Kế hoạch số 214-KH/TU ngày 26/8/2020 thực hiện Kết luận số 65-KL/TW; Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 12/8/2020 thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Kế hoạch số 213-KH/TU ngày 25/8/2020 thực hiện Thông báo kết luận số 158-TB/TW…; hội nghị cũng được nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo kế hoạch hành động của Đảng ủy để thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận nói trên.

Sau khi được truyền đạt về nội dung của các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận, kế hoạch hành động, đảng viên, công chức, lao động trong cơ quan nắm vững được các quan điểm chỉ đạo của Đảng, về các phương hướng, giải pháp để triển khai thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới; vai trò của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân; định hướng hoạt động của các hội quần chúng…Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong giai đoạn sắp tới; đặc biệt, mỗi đảng viên, công chức, động cần nâng cao hơn nữa tính chủ động, ý thức tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

<

Tin mới nhất

Đảng bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm...(25/01/2024 10:37 SA)

Lễ trao Tặng Huy Hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa(07/11/2023 4:40 CH)

Đại hội công đoàn Ban Dân tộc lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp(21/03/2023 2:26 CH)

HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CỦA CHI ĐOÀN BAN DÂN TỘC TẠI XÃ QUANG CHIỂU, HUYỆN MƯỜNG LÁT (20/09/2022 3:14 CH)

HỘI NGHỊ: nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW(31/08/2022 7:15 SA)

ĐẢNG BỘ BAN DÂN TỘC LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2022 – 2025(20/07/2022 2:54 CH)

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BAN DÂN TỘC LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2022 - 2024(23/03/2022 4:10 CH)

Đoàn viên Công đoàn Ban Dân tộc tích cực tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó,...(24/01/2022 2:02 CH)

    °