Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC 9 THÁNG ĐẦU NĂM, TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Đăng ngày 11 - 10 - 2021
100%

Sáng ngày 08/10/2021 Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hầu A Lềnh - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố có vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên cả nước tại 52 điểm cầu.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Bình - Tỉnh ủy viên - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh chủ trì; tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Ban Dân tộc và các đồng chí Trưởng, phó các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh.

Tại Hội nghị có 13 tỉnh, thành phố được trực tiếp tham gia phát biểu ý kiến thảo luận; đại diện điểm cầu tỉnh Thanh Hóa đồng chí Mai Xuân Bình - Tỉnh ủy viên - Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu:

Đối với tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua đã thực hiện một cách có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời và đúng quy định; vì vậy, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng 9 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng (GRDP) của tỉnh Thanh Hóa đạt 8,06%, thu ngân sách đạt khoảng 24.400 tỷ đồng. Thanh Hóa xác định là một tỉnh có miền núi nên ngoài các chính sách của Trung ương, tỉnh đã có những chính sách đặc thù để triển khai thực hiện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban Dân tộc đã tham mưu và đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên cơ sở các mục tiêu của Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội; đây là một trong 6 chương trình trọng tâm mà Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đặt ra; là cơ sở chính trị rất quan trọng đối với các ngành, các cấp trong tỉnh để triển khai tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030...

Về vấn đề xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và Quyết định số 433/QĐ-UBDT (nay là Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng chí cũng đã nêu tác động ảnh hưởng của hai Quyết định này liên quan đến nhiều chính sách như y tế, giáo dục, an sinh xã hội khác và có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân; đối với Thanh Hóa có 20 chính sách có liên quan Ban Dân tộc đã có báo cáo đề xuất với Ủy ban Dân tộc. Tuy nhiên, trong khi chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, thống nhất chủ trương giao cho UBND tỉnh triển khai thực hiện việc mua thẻ BHYT đến 31/12/2021 cho hơn 345 nghìn người dân bị ảnh hưởng với hơn 162 tỷ đồng.

 Về công tác phòng chống dịch Covid-19 từ 27/4/2021 đến 07/10/2021 trên địa bàn toàn tỉnh có 518 ca F0, trong đó vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi có 08 ca, 448 ca đã khỏi bệnh.

Đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Thanh Hóa đề nghị: (1) sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, (2)  Đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế quản lý đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia, (3) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Quyết định đầu tư Chương trình, Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và giao kế hoạch vốn cho tỉnh để triển khai thực hiện Chương trình, (4) Đề nghị UBDT, các bộ, ngành Trung ương có liên quan kịp thời ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 để các địa phương căn cứ thực hiện.

Kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021. Đề nghị cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn; quan tâm tạo điều kiện và phát huy hơn nữa vai trò của người có tín vùng đồng bào DTTS; tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi; kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường..., từ đó giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS, miền núi và cán bộ, công chức làm công tác dân tộc thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công tác dân tộc tại các địa phương được triển khai đồng bộ và thực sự hiệu quả./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

<

Tin mới nhất

Kết quả 05 năm thực hiện Đề án 1163 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(03/12/2021 8:06 SA)

Triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới,...(22/11/2021 9:57 SA)

Hội thảo khoa học: Chính sách dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Tư:...(22/11/2021 9:55 SA)

Ban Dân tộc tiếp và làm việc với lãnh đạo huyện Mường Lát(02/11/2021 2:11 CH)

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3 và 4 Theo Đề án 771 tại Thanh Hóa năm 2021(21/10/2021 2:32 CH)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC 9 THÁNG ĐẦU NĂM, TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 3 THÁNG...(11/10/2021 9:55 SA)

Ban Dân tộc Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001 :...(04/10/2021 4:59 CH)

Ủy ban Dân tộc ký Quyết định số 612/QĐ-UBDT thay thế Quyết định số 433/QĐ-UBDT về việc phê duyệt...(28/09/2021 2:48 CH)