Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3 và 4 Theo Đề án 771 tại Thanh Hóa năm 2021

Đăng ngày 21 - 10 - 2021
100%

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 349/QĐ-UBDT ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”; từ ngày 18 đến 22/10/2021, tại Hội trường Khách sạn Hoa Hồng (thành phố Thanh Hóa), Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa tổ chức 02 Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 3 và đối tượng 4 của tỉnh Thanh Hóa, năm 2021.

Thành phần tham gia 02 lớp đợt này gồm 91 học viên là cán bộ, công chức cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng thôn của các xã thuộc các huyện giáp ranh có xã, thôn miền núi của tỉnh Thanh Hóa.

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Cầm Bá Tường –  Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

 Trực tiếp truyền đạt nội dung các chuyên đề có PGS.TS Lê Ngọc Thắng - Nguyên Viện trưởng viện Dân tộc và đồng chí Vũ Hữu Hoạt - Nguyên Vụ trưởng Vụ tuyên truyền (Ủy Ban dân tộc).

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Cầm Bá Tường –  Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã nêu lên vị trí chiến lược quan trọng của vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đối với tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung; tầm quan trọng của công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta đối với sự phát triển của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng chí khẳng định: Các chuyên đề tập huấn rất quan trọng đối với việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, được Học viện Dân tộc của Ủy ban Dân tộc biên soạn nhằm củng cố, bổ sung một số kiến thức và kỹ năng cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc; góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng chí yêu cầu các học viên phải nghiêm túc tham gia đầy đủ, bởi đây là nhiệm vụ được giao, là trách nhiệm trước tập thể (huyện, xã, thôn/bản), nhân dân; đồng thời cũng là quyền lợi của mỗi học viên; thảo luận sôi nổi, trao đổi thẳng thắn với giảng viên những vấn đề, những việc còn băn khoăn vướng mắc trong xây dựng và tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại địa phương mình để kết thúc Lớp tập huấn này có thể vận dụng được nhiều nhất các kiến thức đã tiếp thu được áp dụng vào công việc được giao đảm trách. Đồng chí cũng đề nghị các giảng viên, với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của mình, đề nghị các đồng chí giảng viên tập trung truyền đạt nội dung chuyên đề sao cho đầy đủ, cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng nhất; đồng thời, giải đáp thỏa đáng những vấn đề mà học viên đặt ra.

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trên địa bàn tỉnh mặc dù cơ bản khống chế được dịch, nhất là công dân từ các tỉnh khác về; nhưng vẫn có những ca bộc phát trong cộng đồng tại Thị xã Bỉm Sơn, đồng chí Cầm Bá Tường yêu cầu khóa bồi dưỡng đồng thời với việc dạy và học nghiêm túc, phải nghiêm khắc thực hiện và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện nghiêm khắc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên được các giảng viên giới thiệu và truyền đạt một số chuyên đề quan trọng, như: Dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp Luật và Chính sách của Nhà nước về Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng Dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác Quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác Quốc phòng an ninh và trao đổi một số chính sách khác.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 005/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kết luận 65-KL/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; hy vọng sau khóa bồi dưỡng này, các học viên sẽ được trang bị bổ sung những kiến thức mới, nhận thức mới về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, từ đó có những hành động mới, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu của các nghị quyết, trong đó có công tác dân tộc, chính sách dân tộc./.

<

Tin mới nhất

Kết quả 05 năm thực hiện Đề án 1163 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(03/12/2021 8:06 SA)

Triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới,...(22/11/2021 9:57 SA)

Hội thảo khoa học: Chính sách dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Tư:...(22/11/2021 9:55 SA)

Ban Dân tộc tiếp và làm việc với lãnh đạo huyện Mường Lát(02/11/2021 2:11 CH)

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3 và 4 Theo Đề án 771 tại Thanh Hóa năm 2021(21/10/2021 2:32 CH)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC 9 THÁNG ĐẦU NĂM, TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 3 THÁNG...(11/10/2021 9:55 SA)

Ban Dân tộc Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001 :...(04/10/2021 4:59 CH)

Ủy ban Dân tộc ký Quyết định số 612/QĐ-UBDT thay thế Quyết định số 433/QĐ-UBDT về việc phê duyệt...(28/09/2021 2:48 CH)