Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, năm 2021

Đăng ngày 22 - 11 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Ban Dân tộc đã xây dựng Kế hoạch số 940/KH-BDT ngày 11/11/2021 triển khai thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

Tháng hành động với mục đích tổ chức đợt cao điểm thông tin, truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của các phòng, các tổ chức đoàn thể, công chức, người lao động cơ quan Ban Dân tộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Chủ đề của tháng hành động là “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Thời gian thực hiện Tháng hành động: Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 15/12/2021.

Nội dung của Tháng hành động tập trung vào việc tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, Luật Bình đẳng giới, những quy định mới đối với lao động nữ theo Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa…

Thực hiện tuyên truyền sâu rộng về chủ đề, thông điệp truyền thông và các hoạt động trong Tháng hành động bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan và các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh như: Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trước sảnh cơ quan với nội dung: Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 trong Tháng hành động từ ngày 15/11/2021 đến ngày 15/12/2021; Lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức thuộc các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn các huyện vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh như: 02 hội nghị tập huấn thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”, năm 2021; 02 hội nghị tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tại huyện Mường Lát; 01 hội nghị phổ biến kiến thức cho đồng bào Khơ mú năm 2021… và lồng ghép trong quá trình kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tại cơ sở.

Đồng thời, công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động, tích cực tuyên truyền trong gia đình và nhân dân nơi cư trú về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; thực hiện đóng góp, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2021 với định mức 01 ngày lương/người…

Việc triển khai Tháng hành động gắn liền với triển khai các nhiệm vụ, chuyên môn của cơ quan và hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của tất cả công chức, lao động trong cơ quan./.

<

Tin mới nhất

Kết quả 05 năm thực hiện Đề án 1163 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(03/12/2021 8:06 SA)

Triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới,...(22/11/2021 9:57 SA)

Hội thảo khoa học: Chính sách dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Tư:...(22/11/2021 9:55 SA)

Ban Dân tộc tiếp và làm việc với lãnh đạo huyện Mường Lát(02/11/2021 2:11 CH)

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3 và 4 Theo Đề án 771 tại Thanh Hóa năm 2021(21/10/2021 2:32 CH)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC 9 THÁNG ĐẦU NĂM, TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 3 THÁNG...(11/10/2021 9:55 SA)

Ban Dân tộc Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001 :...(04/10/2021 4:59 CH)

Ủy ban Dân tộc ký Quyết định số 612/QĐ-UBDT thay thế Quyết định số 433/QĐ-UBDT về việc phê duyệt...(28/09/2021 2:48 CH)