Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Các audio spot tuyên truyền về tình hữu nghị các dân tộc trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia năm 2021

Đăng ngày 07 - 01 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Hội nghị tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ cho đồng bào Mông xã Tam Chung,...(17/06/2022 8:32 SA)

TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN HOÁ TRONG TANG LỄ VÙNG ĐỒNG BÀO MÔNG NĂM 2022(03/06/2022 9:56 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai các chương trình tín dụng thực hiện Nghị quyết số...(20/05/2022 4:23 CH)

BAN DÂN TỘC VÀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH HỌP BÀN TÌM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHÍNH...(13/05/2022 3:11 CH)

Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào...(28/04/2022 9:55 SA)

Tọa đàm trực tuyến về việc thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, vận động...(27/04/2022 9:52 SA)

BAN DÂN TỘC THANH HÓA TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “TRUYỀN THÔNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI...(21/04/2022 10:23 SA)

BAN DÂN TỘC THANH HÓA TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH...(19/04/2022 9:41 SA)