Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2582 người đang online

Huyện Thạch Thành xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTSMN giai đoạn 2021 – 2025

Đăng ngày 21 - 01 - 2022
100%

Ngày 14/01/2022, UBND huyện Thạch Thành ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTG ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Với mục tiêu tổng quát là tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của người dân giữa các vùng; giảm dần số thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, liên vùng, kết nối thuận lợi với các vùng phát triển trong và ngoài huyện; phát triển toàn diện giáo dục -đào tạo, y tế, văn hóa; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; từng bước xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị vũng mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Huyện Thạch Thành đã đưa ra các mục tiêu để phấn đấu đến năm 2025, cụ thể:

- Tốc độ giá trị sản xuất hàng năm 15,1% (trong đó: Nông – Lâm nghiệp – Thủy sản tăng 8%; Công nghiệp – Xây dựng tăng 15,9%; Dịch vụ tăng 16%).

- Phấn đấu đến năm 2025 mức thu nhập bình quân của người dân vùng dân tộc thiểu số đạt 73 triệu đồng/ người/ năm (tăng trên 2 lần so với năm 2020).

- Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 2,5%; phấn đấu 50% số thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.

- 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 100% thôn có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 95% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh; cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các xã và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Hoàn thành cơ bản về sắp xếp, bố trí ổn định các hộ dân đang sinh sống ở những nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 100%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học đến trường đạt 100%, trung học cơ sở đạt 100%, trung học phổ thông đạt 98% trở lên; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông đạt 99% trở lên.

- Tăng cường công tác y tế để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; tiếp tục khống chế, tiến loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trên 95% đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tham gia bảo hiểm y tế. Trên 99% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 10,6%.

- Trên 60% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; 95,4% số thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; trên 55% số thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên có chất lượng.

- Đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số ở địa phương.

Tại Kế hoạch này đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong huyện, UBND các xã, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện; căn cứ các văn bản, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện các nội dung đạt hiệu quả, chất lượng. Phòng Dân tộc huyện được giao là Cơ quan Chủ trì tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện và quản lý Chương trình theo quy định./.

<

Tin mới nhất

BAN DÂN TỘC TỈNH TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THEO NỘI DUNG SỐ...(28/09/2023 9:15 SA)

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào DTTS &MN thuộc...(13/09/2023 1:19 CH)

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 1719 TẠI 2 HUYỆN: MƯỜNG LÁT VÀ QUAN HÓA(08/09/2023 9:30 SA)

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 1719 TẠI HUYỆN BÁ THƯỚC(09/08/2023 2:04 CH)

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 1719(03/08/2023 2:14 CH)

Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết(13/07/2023 4:43 CH)

THÔNG BÁO(03/02/2023 4:34 CH)

Huyện Thạch Thành xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -...(21/01/2022 9:02 SA)

    °